Người bầy ông hấp thụ nước ngọt cụ cơm vào 17 năm

Iran
Gholamreza Ardeshiri, 58 tuổi, sống dựa vào Pepsi cùng Coca-Cola trong 17 năm, chỉ nhìn thấy đồ ăn cũng có xúc cảm buồn nôn.

Bạn đang xem: Chuyện hy hữu


NW9p
ZEYTr
U6z
MTuw" alt="*">