Hội đồng tuyển chọn sinh Trường đh Tôn Đức win thông báo kết quả trúng tuyển năm 2019 các ngành trình độ đại học bao gồm quy của cách thức xét tuyển theo tác dụng quá trình học tập bậc thpt - Đợt 2 như sau:

1.Điểm trúng tuyển

Điểm xét tuyển chọn được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh năm 2019, được gia công tròn cho 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực, đối tượng người dùng và điểm ưu tiên theo ngôi trường THPT)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hòa hợp xét tuyển

Điểm trúng tuyển

CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN

01

7220201

Ngôn ngữ Anh

Văn, Toán, Anh x 2

36,50

02

7310630

Việt Nam học (Chuyên ngành: phượt và lữ hành)

Văn, Toán, Anh, Sử

33,00

03

7310630Q

Việt Nam học (Chuyên ngành: phượt và quản lý du lịch)

Văn, Toán, Anh, Sử

33,00

04

7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: cai quản trị nguồn nhân lực)

Văn, Toán, Anh x 2

35,00

05

7340115

Marketing

Văn, Toán, Anh x 2

35,50

06

7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản lí trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn)

Văn, Toán, Anh x 2

35,50

07

7340120

Kinh doanh quốc tế

Văn, Toán, Anh x 2

36,00

08

7340201

Tài chính - Ngân hàng

Văn, Anh, Toán x 2

35,00

09

7340301

Kế toán

Văn, Anh, Toán x 2

35,00

10

7380101

Luật

Văn, Toán, Anh, Sử

34,00

11

7720201

Dược học

Văn, Toán, Anh, Hóa

Học lực lớp 12 nhiều loại giỏi

35,00

Học lực lớp 12 một số loại giỏi

12

7220204

Ngôn ngữ Trung Quốc

Văn, Toán, Anh x 2

35,00

13

7220204A

Ngôn ngữ china (Chuyên ngành: Trung - Anh)

Văn, Toán, Anh x 2

35,00

14

7420201

Công nghệ sinh học

Văn, Toán, Anh, Sinh

32,50

15

7520301

Kỹ thuật hóa học

Văn, Toán, Anh, Hóa

32,50

16

7480101

Khoa học máy tính

Văn, Toán, Anh, Lý

33,00

17

7480102

Mạng máy tính và media dữ liệu

Văn, Toán, Anh, Lý

31,00

18

7480103

Kỹ thuật phần mềm

Văn, Toán, Anh, Lý

33,00

19

7520201

Kỹ thuật điện

Văn, Toán, Anh, Lý

29,00

20

7520207

Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông

Văn, Toán, Anh, Lý

29,00

21

7520216

Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa

Văn, Toán, Anh, Lý

29,00

22

7580201

Kỹ thuật xây dựng

Văn, Toán, Anh, Lý

28,50

23

7340408

Quan hệ lao động

Văn, Anh, Toán x 2

28,00

24

7810301

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện)

Văn, Toán, Anh x 2

29,00

25

7810302

Golf

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

26

7310301

Xã hội học

Văn, Toán, Anh, Sử

28,50

27

7760101

Công tác xóm hội

Văn, Toán, Anh, Sử

28,00

28

7850201

Bảo hộ lao động

Văn, Toán, Anh, Hóa

28,00

29

7510406

Công nghệ nghệ thuật môi trường

Văn, Toán, Anh, Hóa

28,00

30

7440301

Khoa học môi trường

Văn, Toán, Anh, Hóa

28,00

31

7460112

Toán ứng dụng

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

32

7460201

Thống kê

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

33

7580105

Quy hoạch vùng cùng đô thị

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

34

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

35

7580101

Kiến trúc

Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0

29,00

Vẽ HHMT ≥ 6.0

36

7210402

Thiết kế công nghiệp

Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0

28,00

Vẽ HHMT ≥ 6.0

37

7210403

Thiết kế đồ vật họa

Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0

28,50

Vẽ HHMT ≥ 6.0

38

7210404

Thiết kế thời trang

Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0

28,00

Vẽ HHMT ≥ 6.0

39

7580108

Thiết kế nội thất

Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0

28,00

Vẽ HHMT ≥ 6.0

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH – VIỆT

01

F7220201

Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Văn, Toán, Anh x 2

32,50

02

F7310630Q

Việt Nam học tập (Chuyên ngành du ngoạn và làm chủ du lịch) -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh - Việt

Văn, Toán, Anh, Sử

29,50

03

F7340101

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản ngại trị nguồn nhân lực)- rất tốt giảng dạy bởi tiếng Anh - Việt

Văn, Toán, Anh x 2

32,50

04

F7340115

Marketing -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh - Việt

Văn, Toán, Anh x 2

33,00

05

F7340101N

Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Văn, Toán, Anh x 2

32,00

06

F7340120

Kinh doanh nước ngoài -Chất lượng cao đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh - Việt

Văn, Toán, Anh x 2

34,00

07

F7340201

Tài bao gồm - ngân hàng -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ Anh - Việt

Văn, Anh, Toán x 2

31,00

08

F7340301

Kế toán -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện bằng tiếng Anh - Việt

Văn, Toán, Anh x 2

30,00

09

F7380101

Luật -Chất lượng cao huấn luyện bằng giờ Anh - Việt

Văn, Toán, Anh, Sử

30,00

10

F7420201

Công nghệ sinh học -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh - Việt

Văn, Toán, Anh, Sinh

29,00

11

F7480101

Khoa học máy tính -Chất lượng cao huấn luyện bằng tiếng Anh - Việt

Văn, Toán, Anh, Lý

28,50

12

F7480103

Kỹ thuật phần mềm -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy bằng tiếng Anh - Việt

Văn, Toán, Anh, Lý

29,00

13

F7520201

Kỹ thuật năng lượng điện -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh - Việt

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

14

F7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh - Việt

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

15

F7520216

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa -Chất lượng cao giảng dạy bằng giờ Anh - Việt

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

16

F7580201

Kỹ thuật desgin -Chất lượng cao huấn luyện bằng giờ đồng hồ Anh - Việt

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

17

F7210403

Thiết kế đồ dùng họa-Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo bằng giờ đồng hồ Anh - Việt

Văn, Toán, Anh, Vẽ HHMT ≥ 6.0

28,00

Vẽ HHMT ≥ 6.0

CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH

01

FA7220201

Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% giờ Anh

Văn, Toán, Anh x 2

28,50

02

FA7340115

Marketing -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

03

FA7340101N

Quản trị sale (Chuyên ngành: quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh x 2

28,50

04

FA7420201

Công nghệ sinh học tập -Chất lượng cao huấn luyện và giảng dạy 100% giờ đồng hồ Anh

Văn, Toán, Anh, Sinh

28,00

05

FA7480101

Khoa học máy tính xách tay -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% giờ Anh

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

06

FA7480103

Kỹ thuật phần mềm -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

07

FA7520216

Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa -Chất lượng cao huấn luyện 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

08

FA7580201

Kỹ thuật xây dừng -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% tiếng Anh

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

09

FA7340301

Kế toán (chuyên ngành: kế toán quốc tế) -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% giờ đồng hồ Anh

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ NHA TRANG

01

N7220201

Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

02

N7340115

Marketing -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

03

N7340101N

Quản trị khiếp doanh, chăm ngành: quản ngại trị quán ăn - khách sạn -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

04

N7340301

Kế toán -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Anh, Toán x 2

28,00

05

N7380101

Luật -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang

Văn, Toán, Anh, Sử

28,00

CHƯƠNG TRÌNH HỌC 02 NĂM ĐẦU TẠI CƠ SỞ BẢO LỘC

01

B7220201

Ngôn ngữ Anh -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

02

B7340101N

Quản trị ghê doanh, chăm ngành: quản ngại trị quán ăn - hotel -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh x 2

28,00

03

B7380101

Luật -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh, Sử

28,00

04

B7310630Q

Việt nam học, siêng ngành: phượt và cai quản du lịch -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh, Sử

28,00

05

B7480103

Kỹ thuật phần mềm -Chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc

Văn, Toán, Anh, Lý

28,00

Tra cứu tác dụng trúng tuyển trên websitehttps://xettuyen.tdtu.edu.vn

Thí sinh đk xét tuyển vào lịch trình đại học rất tốt giảng dạy bởi tiếng Anh:

+ Đối với ngành ngôn từ Anh: thí sinh ko nộp chứng chỉ tiếng nước anh tế tương đương IELTS 5.0 sẽ không được xét tuyển chọn vào chương trình này

+ Đối với các ngành còn lại: thí sinh ko nộp chứng chỉ tiếng nước anh tế tương tự IELTS 5.0 và không tham gia thi kiểm tra năng lực tiếng Anh vày TDTU tổ chức sẽ không còn được xét tuyển vào chương trình này.

Bạn đang xem: Điểm tôn đức thắng 2019

+ Trường hòa hợp thí sinh dự thi có kết quả chưa đạt điều kiện đầu vào giờ đồng hồ Anh nhưng ăn điểm xét tuyển của chương trình, thí sinh rất có thể đăng ký kết tham gia công tác dự bị giờ Anh (01 học kỳ hoặc 01 năm) để bảo đảm đầu vào tiếng Anh trước lúc có đưa ra quyết định nhập học chủ yếu thức.

2.Xác nhận trúng tuyển nhập học

Trường đh Tôn Đức chiến thắng xác minh kết quả học tập trung học phổ thông khi sỹ tử làm giấy tờ thủ tục nhập học. Nếu hiệu quả học tập không nên với dữ liệu tuyển sinh trong hồ sơ xét tuyển của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, thí sinh sẽ bị hủy tác dụng trúng tuyển.

Thí sinhkhông xác nhận nhập học trực tuyếnđúng thời hạn trên, hoặc đã xác nhận nhập học tập trực đường nhưngkhông nộp Giấy hội chứng nhận tác dụng thi trung học phổ thông 2019đúng thời hạn xem như lắc đầu nhập học tập vào Trường.

Đại học Tôn Đức chiến thắng tuyển sinh 2019 với điểm chuẩn đầu vào hệ đh chính quy như thế nào? update thêm nhưng mà thông tin tiên tiến nhất về công tác làm việc tuyển sinh của trường.

*

*

*

Đại học tập Tôn Đức win (TDTU) là một trong những trường đại học bậc nhất Việt Nam. Có trong mình sứ mệnh đào tạo thành nguồn nhân lực rất tốt để phát triển đất nước, trường không xong xuôi phấn đấu vì phương châm được có mặt trong top 200 đại học rất tốt thế giới.

Xem thêm: Top 15+ Phim Lịch Sử Tq Mới Nhất 2022, 9 Phim Truyền Hình Dã Sử Trung Quốc Hay Nhất

Hằng năm, thông tin tuyển sinh của trường luôn được phần đông bạn trẻ thân thương tìm kiếm. Đại học tập Tôn Đức chiến thắng tuyển sinh 2019 cùng với điểm trúng tuyển đầu vào ra sao? trường đang áp dụng những cách tiến hành xét tuyển nào? cùng tìm giải mã đáp cho hồ hết vấn đề nóng hổi xoay quanh công tác tuyển sinh của Đại học tập Tôn Đức Thắng dưới nhé!

Bảng xếp hạngtrường đại học tại việt nam

Cập nhật bắt đầu nhất: tin tức tuyển sinh năm 2022

5 công tác đào tạo chuyên môn đại học

Năm 2022, Đại học tập Tôn Đức Thắng có tổng tiêu chí tuyển sinh thêm 6.500 tân sinh viên đến 5 chương trình đào tạo và giảng dạy hệ đại học chính quy.

Chương trình tiêu chuẩn: tuyển chọn sinh 40 ngành.Chương trình quality cao: tuyển sinh 17 ngành.Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh: tuyển chọn sinh 12 ngành.Chương trình học hai năm đầu trên phân hiệu Nha Trang: tuyển chọn sinh 7 ngành.Chương trình liên kết giảng dạy quốc tế: tuyển chọn sinh 11 ngành.

Điều khiếu nại xét tuyển và cụ thể các ngành tuyển sinh năm 2022 cho từng chương trình ví dụ tại đây.

5 cách thức xét tuyển

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào học bạ THPT

Xem review của sinh viênvề Đại học Tôn Đức Thắng

Phương thức 2. Xét tuyển theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022

Phương thức 3. Xét tuyển chọn ưu tiên theo chế độ của TDTU

Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của cục GD&ĐT

Thực hiện theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT.

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên điển thi reviews năng lực của Đại học non sông TP.HCM

Đối tượng: Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông có tác dụng bài thi đánh giá năng lực (ĐGNL) lần 1, hai năm 2022 của Đại học tổ quốc TP.HCM.Cách thức đk xét tuyển: Thí sinh đk xét tuyển vào trường Đại học Tôn Đức win cùng thời điểm với đăng ký tham gia dự thi ĐGNL Đại học tổ quốc TP.HCM; đk xét tuyển chọn vào TDTU thuộc trên khối hệ thống đăng ký thi ĐGNL của Đại học giang sơn TP.HCM.Thời gian đk xét tuyển cùng thi đánh giá năng lực Đại học non sông TP.HCM:

Đợt

Đăng ký tham gia dự thi ĐGNL vàđăng ký xét tuyển vào TDTU

Thời gian thi ĐGNL dự kiến

Thời gian ra mắt kết quả

Đợt 1

Đợt 2

Lưu ý: Thí sinh có thể đăng ký kết thi cả 2 đợt. TDTU sẽ sử dụng công dụng bài thi cao nhất của 2 đợt để xét tuyển.

Đôi nét về thủ tục tuyển sinh năm 2019

Năm 2019, Đại học tập Tôn Đức Thắng vận dụng 3 cách thức tuyển sinh thiết yếu gồm:

Xét tuyển theo hiệu quả học tập THPTĐợt 1: Xét tuyển tác dụng của 5 học tập kỳ trung học phổ thông trừ học kỳ 2 lớp 12. Đợt 1 dành cho học sinh các trường vẫn ký phối hợp tác với Đại học Tôn Đức Thắng về hướng nghiệp, đào tạo và giảng dạy và cải cách và phát triển khoa học công nghệ.Đợt 2: Xét tuyển hiệu quả học tập của 6 học tập kỳ THPT cho các trường còn lại.Xét tuyển chọn theo tác dụng kỳ thi THPT quốc gia 2019 Xét tuyển trực tiếp một số đối tượng người sử dụng sau:Các đối tượng theo quy định tuyển sinh của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo
Thí sinh những trường chăm trên toàn quốc và một trong những trường hết sức quan trọng tại TP.HCMThí sinh có chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên trên (hoặc chứng chỉ tiếng nước anh tế tương đương), sỹ tử học cung cấp 3 tại các nước sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ chính, thí sinh theo học chương trình trung học phổ thông quốc tế… sẽ tiến hành xét tuyển chọn vào chương trình đh dạy – học bởi tiếng Anh (dựa vào kết quả THPT)

Điểm trúng tuyển của các ngành thuộc đại học chính quy năm 2019

Hội đồng tuyển sinh trường Đại học tập Tôn Đức Thắng ra mắt điểm trúng tuyển của những ngành theo cách thức xét tuyển hiệu quả kỳ thi thpt Quốc gia. Hiệu quả là tổng 3 môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40.