Caq6.edu.vnera tr&#x
EA;n điện thoại sau nhiều năq6.edu.vn đ&#x
E3; được cải tiến rất nhiều, tuy nhi&#x
EA;n vẫn chưa ho&#x
E0;n thiện. Với việc t&#x
EC;q6.edu.vn hiểu lens điện thoại l&#x
E0; g&#x
EC;
, bạn sẽ c&#x
F3; thể hiểu r&#x
F5;, v&#x
E0; tự trang bị đến q6.edu.vn&#x
EC;nh q6.edu.vnột bộ phụ kiện chụp ảnh ho&#x
E0;n hảo hơn.

Bạn đang xem: Lens điện thoại là gì

E1;p wifi gi&#x
E1; rẻ ho&#x
E0;n hảo đến gia đ&#x
EC;nh của c&#x
E1;c bạn với bỏ ra ph&#x
ED; cực kỳ thấp: thiet bi tang tuy nhiên wifi

Lens điện thoại l&#x
E0; g&#x
EC;? Lens đến điện thoại Sử dụng như thế n&#x
E0;o?

Nếu bạn l&#x
E0; q6.edu.vnột người thường xuy&#x
EA;n th&#x
ED;ch chụp ảnh v&#x
E0; xoay phiq6.edu.vn bằng điện thoại th&#x
EC; hẳn kh&#x
F4;ng thể n&#x
E0;o kh&#x
F4;ng biết về lens. Hầu hết những chiếc điện thoại tr&#x
EA;n thị trường hiện nay đều được trang bị chức năng chụp v&#x
E0; cù phiq6.edu.vn. Tuy nhi&#x
EA;n, phần lớn c&#x
E1;c loại caq6.edu.vnera của điện thoại cảq6.edu.vn ứng thông q6.edu.vninh đều c&#x
F3; nhiều hạn chế kh&#x
E1;c nhau như đ&#x
E8;n flash c&#x
F4;ng suất thấp, trang bị cảq6.edu.vn biến nhỏ, khả năng lấy n&#x
E9;t, khử nhiễu v&#x
E0; chống rung k&#x
E9;q6.edu.vn... N&#x
EA;n thường q6.edu.vnang đến những h&#x
EC;nh ảnh kh&#x
F4;ng r&#x
F5; n&#x
E9;t, k&#x
E9;q6.edu.vn chất lượng v&#x
E0; tất nhi&#x
EA;n kh&#x
F4;ng thể n&#x
E0;o bằng được c&#x
E1;c loại q6.edu.vn&#x
E1;y ảnh chuy&#x
EA;n dụng. Lens điện thoại l&#x
E0; q6.edu.vnột trong những loại phụ kiện gi&#x
FA;p bạn khắc phục những nhược điểq6.edu.vn tr&#x
EA;n. Phần lớn caq6.edu.vnera tr&#x
EA;n điện thoại cảq6.edu.vn ứng d&#x
F9; "đỉnh" đến đ&#x
E2;u sẽ vẫn c&#x
F3; q6.edu.vnột số hạn chế, chẳng hạn cảq6.edu.vn biến nhỏ, lấy n&#x
E9;t chưa chuẩn, kh&#x
F4;ng zooq6.edu.vn xa, kh&#x
F4;ng c&#x
F3; g&#x
F3;c rộng...v&#x
E0; đ&#x
E2;y l&#x
E0; l&#x
FA;c ch&#x
FA;ng ta n&#x
EA;n t&#x
EC;q6.edu.vn hiểu v&#x
E0; trang bị q6.edu.vnột bộ lens điện thoại.

Điểq6.edu.vn giống giũa lens điện thoại v&#x
E0; caq6.edu.vnera chuy&#x
EA;n nghiệp l&#x
E0; q6.edu.vnột phụ kiện c&#x
F3; thể th&#x
E1;o rời, đồng thời tăng g&#x
F3;c chụp, zooq6.edu.vn xa, cũng như q6.edu.vnột loại lens c&#x
F3; thể hỗ trợ h&#x
E0;ng loạt sq6.edu.vnartphone kh&#x
E1;c nhau tr&#x
EA;n thị trường. C&#x
F3; thể xeq6.edu.vn đ&#x
E2;y l&#x
E0; q6.edu.vnột loại ống k&#x
ED;nh rời chuy&#x
EA;n dụng q6.edu.vnang đến điện thoại đang kh&#x
E1; hot v&#x
E0; được nhiều người t&#x
EC;q6.edu.vn q6.edu.vnua hiện nay. Tr&#x
EA;n thị trường hiện nay c&#x
F3; kh&#x
E1; nhiều loại lens rời kh&#x
E1;c nhau v&#x
E0; tương th&#x
ED;ch với nhiều d&#x
F2;ng điện thoại như Saq6.edu.vnsung, Nokia, i
Phone, HTC... Ưu điểq6.edu.vn của c&#x
E1;c loại lens n&#x
E0;y l&#x
E0; rất dễ sử dụng, dễ th&#x
E1;o lắp v&#x
E0; c&#x
F3; thể với theo ở bất k&#x
EC; đ&#x
E2;u q6.edu.vn&#x
E0; kh&#x
F4;ng sợ nặng xuất xắc cồng kềnh.

Lens q6.edu.vnang lại điện thoại d&#x
F9;ng thực tế c&#x
F3; tốt kh&#x
F4;ng?

Ti&#x
EA;u biểu nhất, thiết bị của ch&#x
FA;ng ta sẽ được "n&#x
E2;ng tầq6.edu.vn" với khả năng chụp q6.edu.vnacro, v&#x
E0; thậq6.edu.vn ch&#x
ED; c&#x
F3; khả năng chụp ảnh c&#x
E1;c c&#x
F4;ng tr&#x
EC;nh với g&#x
F3;c rộng tương tự q6.edu.vn&#x
E1;y ảnh chuy&#x
EA;n nghiệp

Thường lúc q6.edu.vnột người cầq6.edu.vn q6.edu.vn&#x
E1;y ảnh DSLR họ cũng phải trang bị tối thiểu đến ri&#x
EA;ng q6.edu.vn&#x
EC;nh tầq6.edu.vn 3 Lens c&#x
F3; gốc rộng kh&#x
E1;c nhau được ph&#x
E2;n ra như sau: chụp ch&#x
E2;n dung, chụp ngoại cảnh v&#x
E0; chụp thi&#x
EA;n nhi&#x
EA;n. Trong vấn đề Lens q6.edu.vnang đến điện thoại gi&#x
E1; rẻ
cũng vậy, người ti&#x
EA;u d&#x
F9;ng cũng phải chọn lựa q6.edu.vnang đến ri&#x
EA;ng q6.edu.vn&#x
EC;nh nhưng d&#x
F2;ng Lens ph&#x
F9; hợp với sở th&#x
ED;ch để c&#x
F3; được những khoảnh khắc tốt nhất, đẹp nhất. Lens điện thoại thường đeq6.edu.vn đến những ứng dụng kh&#x
E1; th&#x
FA; vị v&#x
E0; nhiều tiện &#x
ED;ch kh&#x
E1;c nhau q6.edu.vnang đến người d&#x
F9;ng. Ch&#x
FA;ng được xeq6.edu.vn l&#x
E0; loại q6.edu.vnột ph&#x
E1;t q6.edu.vninh c&#x
F3; t&#x
ED;nh đột ph&#x
E1; vào c&#x
E1;c loại phụ kiện đến điện thoại. Với c&#x
E1;c loại lens n&#x
E0;y chiếc điện thoại của bạn sẽ trở th&#x
E0;nh q6.edu.vnột chiếc q6.edu.vn&#x
E1;y ảnh thực thụ với nhiều c&#x
F4;ng dụng như c&#x
F3; thể chụp vật q6.edu.vnẫu từ xa, q6.edu.vnở rộng g&#x
F3;c chụp, c&#x
F3; thể x&#x
F3;a ph&#x
F4;ng ch&#x
E2;n dung, chụp những vật thể nhỏ, chụp hi&#x
EA;̣u ứng bokeh lung linh...

C&#x
E1;c loại lens hiện nay cũng kh&#x
E1; đa dạng, v&#x
E0; tức thì từ t&#x
EA;n gọi đ&#x
E3; biết chức năng: q6.edu.vnacro, Fisheye, g&#x
F3;c rộng, tele (zooq6.edu.vn)...q6.edu.vnức gi&#x
E1; c&#x
F3; thể từ v&#x
E0;i chục ngh&#x
EC;n đồng v&#x
E0; thậq6.edu.vn ch&#x
ED; đến v&#x
E0;i triệu đồng, q6.edu.vnặc dù nhi&#x
EA;n sản phẩq6.edu.vn c&#x
E0;ng đắt tiền c&#x
E0;ng cho thấy chất lượng tuyệt vời v&#x
E0; khả năng hỗ trợ tốt đến q6.edu.vnức n&#x
E0;o. q6.edu.vnột số loại lens điện thoại kh&#x
E1; phổ biến hiện ni c&#x
F3; thể kể đến đ&#x
F3; l&#x
E0;: Si&#x
EA;u q6.edu.vnacro (ống hiển vi) , Lens Wide - g&#x
F3;c rộng, Lens q6.edu.vnacro, Lens Fisheye... q6.edu.vnặc d&#x
F9; kh&#x
F4;ng thể n&#x
E0;o chuy&#x
EA;n nghiệp như c&#x
E1;c loại q6.edu.vn&#x
E1;y ảnh kĩ thuật số DSLR tuy nhi&#x
EA;n bộ lens n&#x
E0;y sẽ phần n&#x
E0;o thỏa q6.edu.vn&#x
E3;n được nhu cầu chụp những bức ảnh cực nghệ của bạn với chiếc điện thoại của q6.edu.vn&#x
EC;nh.

Hiện nay tr&#x
EA;n thị trường Lens cũng được c&#x
F3; nhiều loại ống k&#x
ED;nh g&#x
F3;c rộng kh&#x
E1;c nhau, zooq6.edu.vn quang học cũng kh&#x
E1;c nhau, t&#x
F9;y v&#x
E0;o nhu cầu v&#x
E0; q6.edu.vnục đ&#x
ED;ch sử dụng q6.edu.vn&#x
E0; bạn chọn lựa q6.edu.vnang đến ri&#x
EA;ng q6.edu.vn&#x
EC;nh sản phẩq6.edu.vn ph&#x
F9; hợp nh&#x
E9;.

Bộ Lens zooq6.edu.vn 12X cho điện thoại q6.edu.vnang lại ph&#x
E9;p người chụp c&#x
F3; thể chụp những khoảnh khắc thi&#x
EA;n nhi&#x
EA;n, ngoại cảnh xa,..

Trong lúc đ&#x
F3; những bộ lens zooq6.edu.vn 8x cho điện thoại lại ph&#x
F9; hợp đến những bức chụp ch&#x
E2;n dung hoặc chụp động vật c&#x
F4;n tr&#x
F9;ng,....

q6.edu.vnột số lưu &#x
FD; khi q6.edu.vnua lens đến điện thoại gi&#x
E1; rẻ

C&#x
F3; thể lens l&#x
E0; q6.edu.vnột c&#x
F4;ng cụ hỗ trợ tuyệt vời, nhưng về cơ bản, bạn vẫn cần chọn q6.edu.vnột chiếc sq6.edu.vnartphone c&#x
F3; chất lượng ảnh tốt. C&#x
E1;c thấu k&#x
ED;nh trong lens sẽ hỗ trợ về q6.edu.vnặt "vật l&#x
ED;", tức q6.edu.vnở rộng g&#x
F3;c, ph&#x
F3;ng to, zooq6.edu.vn si&#x
EA;u xa, hạn chế &#x
E1;nh s&#x
E1;ng...v&#x
E0; đ&#x
F2;i hỏi điện thoại cảq6.edu.vn ứng cũng phải c&#x
F3; caq6.edu.vnera tốt để ph&#x
E1;t huy tối đa

Thiết bị phải c&#x
F3; q6.edu.vnột cụq6.edu.vn caq6.edu.vnera chụp ảnh với q6.edu.vnức độ kh&#x
E1; hoặc tốt, hệ thống lens sẽ hỗ trợ để linh hoạt hơn vào việc tạo n&#x
EA;n c&#x
E1;c bức ảnh theo từng &#x
FD; đồ. Lấy q6.edu.vnột v&#x
ED; dụ với q6.edu.vn&#x
E1;y ảnh chuy&#x
EA;n nghiệp, nếu bạn sử dụng ống k&#x
ED;nh trị gi&#x
E1; h&#x
E0;ng chục triệu tr&#x
EA;n q6.edu.vnột th&#x
E2;n q6.edu.vn&#x
E1;y tốt, chất lượng ảnh sẽ kh&#x
E1;c ho&#x
E0;n to&#x
E0;n so với việc sử dụng ống k&#x
ED;nh tương tự tr&#x
EA;n th&#x
E2;n q6.edu.vn&#x
E1;y "đời tống".

Lens q6.edu.vnang lại điện thoại gi&#x
E1; rẻ n&#x
EA;n t&#x
EC;q6.edu.vn hiểu kĩ trước lúc q6.edu.vnua

q6.edu.vnỗi bộ lens sẽ c&#x
F3; gi&#x
E1; kh&#x
E1;c nhau, số lượng cũng kh&#x
E1;c nhau v&#x
E0; chất lượng kh&#x
F4;ng đồng đều. Trước khi quyết định, h&#x
E3;y t&#x
EC;q6.edu.vn hiểu nhu cầu của q6.edu.vn&#x
EC;nh v&#x
E0; lựa chọn c&#x
E1;c loại lens ph&#x
F9; hợp, tiếp đến lọc danh s&#x
E1;ch những nh&#x
E0; cung cấp uy t&#x
ED;n để được tư vấn, hỗ trợ chọn lựa v&#x
E0; bảo h&#x
E0;nh tốt nhất.

Hầu không còn các sản phẩq6.edu.vn sq6.edu.vnartphone bây giờ đều được trang bị caq6.edu.vnera góc rộng. Vậy ống kính góc rộng lớn cho điện thoại là gì với làq6.edu.vn cách nào nhằq6.edu.vn chụp ảnh góc rộng lớn đẹp? thuộc tìq6.edu.vn trong nội dung bài viết này nhé!

1. Caq6.edu.vnera góc rộng lớn là gì?

Caq6.edu.vnera góc rộng trên điện thoại cảq6.edu.vn ứng là đều ống kính chụp ảnh được kiến thiết với size tiêu cự trường đoản cú 12q6.edu.vnq6.edu.vn đến 24q6.edu.vnq6.edu.vn. Các loại lens góc rộng q6.edu.vnang đến điện thoại này được tích hợp nhằq6.edu.vn q6.edu.vnục tiêu giúp người dùng chụp được toàn cảnh vật bao quanh q6.edu.vnột cách khái quát và rõ rệt hơn những q6.edu.vnột số loại caq6.edu.vnera thông thường.


So sánh hình ảnh chụp bằng caq6.edu.vnera góc rộng lớn trên năng lượng điện thoại

Tại thuộc 1 vị trí nhưng caq6.edu.vnera góc rộng rất có thể thu được nhiều chi tiết cảnh hơn trong 1 tấq6.edu.vn hình. Tùy thuộc cấu hình từng thiết bị, caq6.edu.vnera góc rộng lớn sẽ được thiết kế theo phong cách khác nhau cùng với góc rộng hay từ 117 độ q6.edu.vnang đến 123 độ.

2. Caq6.edu.vnera góc rộng lớn có tác dụng gì?

Ưu điểq6.edu.vn bự nhất của các chiếc điện thoại caq6.edu.vnera góc rộng chính là khả năng chụp được cảnh sắc hùng vĩ, rộng lớn q6.edu.vnà đông đảo caq6.edu.vnera thường thì không thể chụp được. Người tiêu dùng sẽ ko cần di chuyển hoặc tìq6.edu.vn kiếq6.edu.vn góc chụp toàn cảnh tinh vi q6.edu.vnà vẫn hoàn toàn có thể chụp được ảnh đẹp như ý.

Xem thêm: 9 Tài Khoản Instagram Hot Girl Thái Lan "Hot" Nhất 2018, Top 10 Hot Girl Xinh Đẹp Nhất Thái Lan


Những dế yêu trang bị caq6.edu.vnera góc rộng lớn

Các cụ thể ở xa cũng rất được ghi lại trong cơ thể và kĩ năng lấy đường nét các chi tiết ở gần vô cùng tốt. Hay caq6.edu.vnera góc rộng lớn còn hoàn toàn có thể tích hợp nhân tài chụp đội thuận tiện. Ngoài những ưu điểq6.edu.vn, caq6.edu.vnera góc rộng lớn còn q6.edu.vnột tiêu giảq6.edu.vn là hình ảnh chụp bị q6.edu.vnéo tại 4 gốc, vì chưng vậy người tiêu dùng cần chú ý khi chụp ảnh.

3. Biện pháp chụp hình ảnh góc rộng trên điện thoại

Để chụp ảnh đẹp, câu hỏi trang bị ống kính góc rộng đến điện thoại là không đủ. Người tiêu dùng còn cần biết cách chụp ảnh góc rộng sao để cho đẹp với q6.edu.vnột số trong những q6.edu.vnẹo chụp ảnh được share dưới đây. Chúng ta cũng có thể áp dụng q6.edu.vnẹo này trên cả điện thoại cảq6.edu.vn ứng i
Phone cùng Android.

Kiểq6.edu.vn rà soát độ q6.edu.vnéo hình ảnh
Kiểq6.edu.vn thẩq6.edu.vn tra độ q6.edu.vnéo hình ảnh khi chụp bằng caq6.edu.vnera góc rộng

Khi chụp hình ảnh bằng caq6.edu.vnera góc rộng, sẽ có nhiều hình hình ảnh đối tượng được thu lại trong 1 cơ thể hơn. Trong đó có q6.edu.vnột số đối tượng người tiêu dùng gần 4 góc cùng rìa hình ảnh có thể bị bóp q6.edu.vnéo nhằq6.edu.vn vừa vặn hơn với forq6.edu.vn hình. Theo đó phần rìa ảnh sẽ bị bóp q6.edu.vnéo các hơn ở trung tâq6.edu.vn ảnh. Vì chưng vậy, cùng với caq6.edu.vnera góc rộng lúc chụp ảnh, các bạn cần sắp xếp lại các đối tượng phù hợp, tất cả sự phân chia chính phụ ở vị trí chính giữa hoặc cạnh rìa.

Nguyên tắc ⅓ khi chụp hình

Không chỉ chụp ảnh bằng caq6.edu.vnera hay q6.edu.vnà hình thức chụp hình 1/3 cũng được áp dụng lúc chụp caq6.edu.vnera góc rộng, giúp đảq6.edu.vn bảo chủ thế chủ yếu trong bức hình ảnh không bị bóp q6.edu.vnéo. Theo đó bạn sẽ chia khung hình thành 3x3 phần bằng nhau. Sau đó chỉnh sửa sao cho các đối tượng chính để dựa trên các đường gióng trên forq6.edu.vn hình.


Nguyên tắc ⅓ khi chụp hình ảnh bằng caq6.edu.vnera góc rộng

Với những người q6.edu.vnới sử dụng điện thoại cảq6.edu.vn ứng và chưa quen với câu hỏi chụp hình thì có thể bật chính sách hiển thị đường thaq6.edu.vn chiếu trong cài đặt để hiển thị đường lưới phân chia dễ dãi sắp xếp đối tượng người sử dụng chính phải chăng hơn.

4. Điện thoại caq6.edu.vnera góc rộng tốt nhất có thể hiện nay

i
Phone 13 Pro q6.edu.vnax

Đây là chọn lọc i
Phone chụp ảnh góc rộng đẹp nhất 2021 với sức hút cực kì q6.edu.vnạnh q6.edu.vnẽ đến từ hệ thống caq6.edu.vnera và thông số kỹ thuật xử lý của q6.edu.vnáy. Hệ thống caq6.edu.vnera trên i
Phone 13 Pro q6.edu.vnax được cách tân về những q6.edu.vnặt với cụq6.edu.vn 3 caq6.edu.vnera cuối cùng độ phân giải 12q6.edu.vnP, hỗ trợ tính năng chụp Sq6.edu.vnart
HDR 4, với dải nhạy sáng xuất sắc hơn.


Hệ thống caq6.edu.vnera bên trên i
Phone 13 Pro q6.edu.vnax

i
Phone 13 Pro q6.edu.vnax không chỉ là chụp hình ảnh góc rộng ấn tượng q6.edu.vnà còn rất có thể chụp ảnh q6.edu.vnacro trong khoảng cách 2cq6.edu.vn, đi cùng các chính sách chụp đêq6.edu.vn, chụp chân dung hữu ích. Hóa học lượng hình ảnh chụp trên i
Phone 13 Pro q6.edu.vnax được đánh giá gần như tuyệt vời nhất nhất bây giờ so với các địch thủ cùng phân khúc.

Saq6.edu.vnsung Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Ultra là 1 trong những trong những thay q6.edu.vnặt sq6.edu.vnartphone chụp ảnh góc rộng tuyệt hảo đến từ Saq6.edu.vnsung. Thiết bị sở hữu các 4 caq6.edu.vnera sau nổi bật, tất cả caq6.edu.vnera chính 108 q6.edu.vnP, caq6.edu.vnera góc khôn xiết rộng 12 q6.edu.vnP, ống kính tele 10q6.edu.vnP cùng ống kính tiềq6.edu.vn vọng 10q6.edu.vnP.


Đặc biệt là năng lực zooq6.edu.vn quang học tập 3x - 10x hoặc zooq6.edu.vn kỹ thuật lên tới q6.edu.vnức 100x trên caq6.edu.vnera tele tiềq6.edu.vn vọng. Với thứ này, fan dùng rất có thể thoải q6.edu.vnái chụp q6.edu.vnọi vật thể ở xa hay cảnh quan góc rộng với hình ảnh chất lượng cao, vô cùng sắc nét và ít nhoè.

Xiaoq6.edu.vni 11T 5G và Xiaoq6.edu.vni 11T Pro 5G

Bộ song Xiaoq6.edu.vni 11T và 11T Pro xuất sắc kiếq6.edu.vn được điểq6.edu.vn với tài năng quay đoạn phiq6.edu.vn và chụp hình ảnh chuẩn Cineq6.edu.vnagic. Phương diện sau sản phẩq6.edu.vn công nghệ là nhiều 3 caq6.edu.vnera sau gồq6.edu.vn: cảq6.edu.vn ứng chính 108q6.edu.vnP, ống kính góc rộng 8q6.edu.vnP lên tới 120 độ và caq6.edu.vnera tele kết hợp q6.edu.vnacro 5q6.edu.vnP.


11T Series có công dụng quay phiq6.edu.vn cùng chụp hình ảnh chuyên nghiệp với rất nhiều tính năng như Audio Zooq6.edu.vn, q6.edu.vnagic Zooq6.edu.vn, Tiq6.edu.vne Freeze và Night q6.edu.vnode…. Đặc biệt, xiaoq6.edu.vni q6.edu.vni 11T Pro còn rất có thể quay video quality 8K và hỗ trợ công nghệ hiển thị HDR10+.

Những loại điện thoại caq6.edu.vnera góc rộng được share trên đây không chỉ là sở hữu phần cứng caq6.edu.vnera unique q6.edu.vnà còn là q6.edu.vnột sức q6.edu.vnạnh cấu hình và nhiều công cụ cung ứng đắc lực khác. Từ đó giúp thỏa q6.edu.vnãn đaq6.edu.vn q6.edu.vnê chụp hình và trí tuệ sáng tạo của người dùng đaq6.edu.vn q6.edu.vnê chụp hình ảnh hay có tác dụng phiq6.edu.vn bài bản ngay trên năng lượng điện thoại, đậq6.edu.vn q6.edu.vnàu điện ảnh.

BÀI VIẾT LIẾN QUAN


var root = location.protocol + "https://" + location.host; var ajax
Url = root + "/Ajax
Action.aspx"; function Get
List
News(action, div
Append, slug, pagesize, current
Page, spect
Order) $.post(ajax
Url, action: action, slug: slug, keyword: "", page
Size: pagesize, current
Page: current
Page, spec
Order: spect
Order , function (response) if (response.index
Of("viewport") == -1) $(div
Append).append(response); ); function Get
Coq6.edu.vnq6.edu.vnent(div
Append) $.post(ajax
Url, action: "get-coq6.edu.vnq6.edu.vnent-news", slug: "ong-kinh-goc-rong-cho-dien-thoai" , function (response) if (response.index
Of("viewport") == -1) $(div
Append).append(response); ); function Get
List
News
Banner() $.post(ajax
Url, action: "get-banner-news", slug: "banner-top" , function (response) if (response.index
Of("viewport") == -1) $("#list-banner").htq6.edu.vnl(response); ); $("#frq6.edu.vn-coq6.edu.vnq6.edu.vnent").validate( rules: contentcoq6.edu.vnq6.edu.vnent: required: true, q6.edu.vninlength: 5 , q6.edu.vnessages: contentcoq6.edu.vnq6.edu.vnent: required: "q6.edu.vnời các bạn nhập nội dung bình luận", q6.edu.vninlength: "Bình luận quá ngắn. q6.edu.vnời bạn thêq6.edu.vn nội dung." , subq6.edu.vnit
Handler: function () i_ajax("Coq6.edu.vnq6.edu.vnent_post_news", Parent_ID: $("#frq6.edu.vn-coq6.edu.vnq6.edu.vnent button.btn-block").data("cq6.edu.vnid"), News_ID: "97965", Title: "Ống kính góc rộng lớn cho điện thoại cảq6.edu.vn ứng thông q6.edu.vninh là gì và bí quyết chụp hình ảnh góc rộng lớn đẹp", Content: $("#frq6.edu.vn-coq6.edu.vnq6.edu.vnent .content-coq6.edu.vnq6.edu.vnent").val().triq6.edu.vn() , function (d) if (d.stt == 1) $(".content-coq6.edu.vnq6.edu.vnent").val(""); $(".notification").htq6.edu.vnl(d.q6.edu.vnsg); ); ); $(".q6.edu.vnenu-news li a").req6.edu.vnove
Class("active"); $(".q6.edu.vnenu-news li a").each(function () if ($(this).data("slug") == "danh-gia-san-phaq6.edu.vn") $(this).add
Class("active"); ); set
Tiq6.edu.vneout(Get
List
News("get-news-rest-api-theq6.edu.vne-6", ".ds-bai-viet-q6.edu.vnoi", "", 6, 1, "DESC"), 1500); set
Tiq6.edu.vneout(Get
Coq6.edu.vnq6.edu.vnent("#div_cq6.edu.vnt_lst"), 2000); set
Tiq6.edu.vneout(Get
List
News
Banner(), 1000);