Nếu lập gia đình và tất cả những thú vui sum họp, thú vui làm phụ huynh thì chọn cuộc sống đơn lẻ bạn được tự chủ về thời gian, tiền bạc, cũng tương tự tất quyết đoán định. 

Trên trang web MSN, nhà văn Mỹ Larry West sẽ liệt kê 20 tiện ích của việc sống độc thân, nhân tuần lễ người lẻ loi quốc gia đang ra mắt tại nước này - tuần thiết bị 3 của mon 9 hàng năm.

Bạn đang xem: Lợi ích của độc thân


DM_YOGr
U7Ylq
Dxg" alt="*">