công thức mình tuân theo kênh Trini Cooking with Natasha, vỏ bánh mềm cực kỳ ngon, cùng mình lại học tập của chef
partial-update#update" data-turbo="true" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/15942393-v%E1%BB%8F-banh-tortilla-m%E1%BB%81m-m%E1%BA%A1i/bookmark"> Đã lưu lại
popover#show mouseleave->popover#hide" class="block"> partial-update#update" data-turbo="true" class="button_to" method="post" action="/vn/recipes/15942393-v%E1%BB%8F-banh-tortilla-m%E1%BB%81m-m%E1%BA%A1i/bookmark"> lưu giữ Món
reactions#handle
Reaction" data-reactions-target="reaction" data-emoji="