Câu 333909: Hai họa âm liên tiếp do một ống sáo (một đầu bịt kín, một đầu hở) phân phát ra hai gồm tần số hơn hèn nhau 56 Hz. Họa âm bậc 5 tất cả tần số 

A.

Bạn đang xem: Hai họa âm liên tiếp

140 Hz.

B. 84 Hz.

C. 280 Hz.

D. 252 Hz.


Xảy ra hiện tượng lạ sóng giới hạn nếu độ lâu năm của ống ngay số lẻ lần 1/4 bước sóng:

(l = 4.lambda over 4)

Với m = 1; 3; 5;...

Ứng cùng với tần số: (f = v over lambda = m.v over 4l)

Trường vừa lòng m = 1 âm phạt ra là âm cơ phiên bản có tần số (f_1 = v over 4l)

Với m = 3; 5; ...ta gồm hoạ âm bậc 3; bậc 5;...


Giải bỏ ra tiết:

Xảy ra hiện tượng lạ sóng ngừng nếu độ nhiều năm của ống ngay số lẻ lần 1/4 bước sóng:

(l = 4.lambda over 4)

Với m = 1; 3; 5;...

Ứng cùng với tần số: (f = v over lambda = m.v over 4l)

Trường hòa hợp m = 1 âm phát ra là âm cơ phiên bản có tần số (f_1 = v over 4l)

Với m = 3; 5; ...ta gồm hoạ âm bậc 3; bậc 5;...

Hai họa âm liên tiếp do một ống sáo (một đầu bịt kín, một đầu hở) phân phát ra hai bao gồm tần số hơn kém nhau 56 Hz. Trả sử ta lựa chọn hai hoạ âm liên tục ứng với m = 1 với m = 3. Ta có:

(3.v over 4l - v over 4l = 56 Rightarrow v over 4l = 28)

Hoạ âm bậc 5 ứng cùng với m = 5 có tần số:

(5.v over 4l = 5.28 = 140Hz)


giải thuật sai Bình thường tương đối hay siêu Hay
Xem bình luận
*
*
*
*
*
*
*
*

câu hỏi trước Câu tiếp theo sau


Hỗ trợ - phía dẫn


*
Tel:
024.7300.7989
Hotline:
1800.6947
*

tuyensinh247.com

Đăng nhập

Đăng ký tài khoản

hấp thụ tiền vào thông tin tài khoản


Đăng ký nhận tư vấn
*

*

Cơ quan nhà quản: công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 024.7300.7989 - hotline: 1800.6947

tuyensinh247.com

Văn phòng: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Số 82 Dịch Vọng Hậu - cầu giấy - Hà NộiHai họa âm liên tục do một dây bầy phát ra gồm tần số hơn nhát nhau 56 Hz. Họa âm thứ tía có tần số

A. 28 Hz

B. 84 Hz

C. 168 Hz

D. 56 Hz


*

Đáp án C

Hai họa âm liên tục nhau là k f 0 , ( k + 1 ) f 0 → ( k + 1 ) f 0 - k f 0 = 56 → f 0 = 56 H z

Họa âm sản phẩm công nghệ 3 gồm tần số f 3 = 3 f 0 = 3 . 56 = 168 H zHai họa âm thường xuyên do một dây bầy phát ra có tần số hơn hèn nhau là 56 Hz Họa âm thứ tía có tần số là

A. 28 Hz

B. 56 Hz

C. 84 Hz

D. 168 Hz


Một dây bầy phát ra có hai họa âm thường xuyên tần số hơn yếu nhau 48 Hz. Xét trong tầm tần số tự 40 Hz mang lại 500 Hz, số họa âm nhưng dây đàn phát ra là: A. 10. B. 12. C. 9. D. 8.

Một dây bọn phát ra bao gồm hai họa âm tiếp tục tần số hơn yếu nhau 48 Hz. Xét trong khoảng tần số từ bỏ 40 Hz đến 500 Hz, số họa âm mà dây bọn phát ra là:

A. 10.

B. 12.

C. 9.

D. 8.


Hai họa âm liên tục do một ống sáo (một đầu bịt kín, một đầu hở) phát ra hai có tần số hơn kém nhau 56 Hz. Họa âm sản phẩm 5 gồm tần số

A. 140 Hz

B. 84 Hz

C. 280 Hz

D. 252 Hz


Tần số của âm cơ bạn dạng và họa âm do một dây lũ phát ra tương xứng bằng với tần số của sóng cơ đặt lên trên dây đàn có sóng dừng. Trong các họa âm do dây đàn phát ra, có hai họa âm ứng cùng với tần số 2640 Hz cùng 4400 Hz. Biết âm cơ bản của dây đàn có tần số nằm trong tầm từ 300 Hz mang lại 800 Hz. Vào vùng tần số của âm nghe được từ 16 Hz mang đến 20k
Hz, có tối đa từng nào tần số họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây bầy này? A.37. B. 30. C. 45. D. 22.

Tần số của âm cơ phiên bản và họa âm do một dây bọn phát ra khớp ứng bằng với tần số của sóng cơ bỏ lên dây bọn có sóng dừng. Trong các họa âm bởi vì dây bầy phát ra, gồm hai họa âm ứng với tần số 2640 Hz cùng 4400 Hz. Biết âm cơ bạn dạng của dây đàn có tần số nằm trong khoảng từ 300 Hz mang đến 800 Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được trường đoản cú 16 Hz đến 20k
Hz, có tối đa bao nhiêu tần số họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây đàn này?

A.37.

Xem thêm: Khám phá các địa điểm có ruộng bậc thang ở sapa đầy đủ nhất, ruộng bậc thang sapa

B. 30.

C. 45.

D. 22.


Tần số của âm cơ phiên bản và họa âm bởi vì một dây bọn phát ra khớp ứng bằng với tần số của sóng cơ bỏ trên dây lũ có sóng dừng. Trong các họa âm vày dây bầy phát ra, gồm hai họa âm ứng với tần só 2640 Hz và 4400 Hz. Biết âm cơ bạn dạng của dây bọn có tần số nằm trong vòng từ 300 Hz mang đến 800 Hz. Vào vùng tần số của âm nghe được trường đoản cú 16Hz đến trăng tròn k
Hz, tất cả tối đa từng nào tần số của họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây lũ này? A. 37. B. 30. C. 45 D. 22

Tần số của âm cơ bản và họa âm bởi một dây đàn phát ra khớp ứng bằng với tần số của sóng cơ bỏ trên dây bọn có sóng dừng. Trong số họa âm vì chưng dây bầy phát ra, bao gồm hai họa âm ứng với tần só 2640 Hz và 4400 Hz. Biết âm cơ phiên bản của dây lũ có tần số nằm trong khoảng từ 300 Hz đến 800 Hz. Trong vùng tần số của âm nghe được tự 16Hz đến 20 k
Hz, bao gồm tối đa bao nhiêu tần số của họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây bọn này?

A. 37.

B. 30.

C. 45

D. 22


Tần số của âm cơ bạn dạng và họa âm vị một dây lũ phát ra khớp ứng bằng cùng với tần số của sóng cơ đặt trên dây đàn có sóng dừng. Trong số họa âm vì dây bầy phát ra, gồm hai họa âm ứng với tần só 2640 Hz cùng 4400 Hz. Biết âm cơ phiên bản của dây đàn có tần số nằm trong tầm từ 300 Hz đến 800 Hz. Vào vùng tần số của âm nghe được tự 16Hz đến trăng tròn k
Hz, bao gồm tối đa từng nào tần số của họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây lũ này? A. 37. B. 30. C. 45. D. 22.

Tần số của âm cơ bạn dạng và họa âm bởi vì một dây lũ phát ra tương xứng bằng cùng với tần số của sóng cơ để lên trên dây bọn có sóng dừng. Trong các họa âm vì chưng dây bọn phát ra, tất cả hai họa âm ứng với tần só 2640 Hz và 4400 Hz. Biết âm cơ bạn dạng của dây bọn có tần số nằm trong vòng từ 300 Hz cho 800 Hz. Vào vùng tần số của âm nghe được từ bỏ 16Hz đến trăng tròn k
Hz, có tối đa từng nào tần số của họa âm (kể cả âm cơ bản) của dây đàn này?

A. 37.

B. 30.

C. 45.

D. 22.


Âm cơ bạn dạng của nốt La vạc ra từ lũ ghita bao gồm tần số cơ phiên bản là 440 Hz. Số họa âm của âm La vào vùng âm nghe được (tần số trong tầm từ 16 Hz mang đến 20000 Hz) là

A. 45

B. 44

C. 46

D. 43


Tần số của âm cơ phiên bản và hoạ âm bởi một dây bầy phát ra tương xứng bằng cùng với tần số của sóng cơ đặt lên trên dây lũ có sóng dừng. Trong những hoạ âm do dây đàn phát ra, tất cả hai hoạ âm ứng cùng với tần số 2640 Hz và 4400 Hz. Biết âm cơ bản của dây lũ có tần số nằm trong tầm từ 300Hz đến 800Hz. Vào vùng tần số của âm nghe được từ bỏ 16Hz đến 20k
Hz, bao gồm tối đa từng nào tần số của hoạ âm (kể cả âm cơ bản) của dây lũ này: A. 37 B. 30 C. 45 D. 22

Tần số của âm cơ bản và hoạ âm vì chưng một dây đàn phát ra khớp ứng bằng cùng với tần số của sóng cơ đặt trên dây bọn có sóng dừng. Trong số hoạ âm vày dây đàn phát ra, bao gồm hai hoạ âm ứng với tần số 2640 Hz với 4400 Hz. Biết âm cơ bạn dạng của dây bọn có tần số nằm trong vòng từ 300Hz mang đến 800Hz. Vào vùng tần số của âm nghe được tự 16Hz cho 20k
Hz, có tối đa từng nào tần số của hoạ âm (kể cả âm cơ bản) của dây đàn này:

A. 37

B. 30

C. 45

D. 22


Hai họa âm liên tiếp của một nhạc cụ bao gồm tần chu kỳ lượt là 112Hz với 120Hz. Âm cơ bản do nhạc cố này vạc ra là *