Cục công nghệ thông tin, bộ Tư pháp trân trọng cảm ơn Quý người hâm mộ trong thời hạn qua đã sử dụng khối hệ thống văn bản quy phi pháp luật tại địa chỉ cửa hàng http://www.moj.gov.vn/pages/vbpq.aspx.

Bạn đang xem: Ấn chỉ thuế là gì

Đến nay, nhằm ship hàng tốt hơn nhu yếu khai thác, tra cứu vãn văn bản quy phạm pháp luật từ tw đến địa phương, Cục công nghệ thông tin đã đưa cơ sở dữ liệu tổ quốc về văn phiên bản pháp luật vào thực hiện tại showroom http://vbpl.vn/Pages/portal.aspx để sửa chữa cho hệ thống cũ nói trên.

Cục technology thông tin trân trọng thông báo tới Quý người hâm mộ được biết và muốn rằng đại lý dữ liệu quốc gia về văn bạn dạng pháp phương tiện sẽ liên tiếp là địa chỉ cửa hàng tin cậy nhằm khai thác, tra cứu vãn văn bản quy phi pháp luật.

Trong quy trình sử dụng, shop chúng tôi luôn hoan nghênh mọi chủ kiến góp ý của Quý fan hâm mộ để cơ sở dữ liệu nước nhà về văn bạn dạng pháp giải pháp được trả thiện.

Ý loài kiến góp ý xin gởi về Phòng tin tức điện tử, Cục technology thông tin, cỗ Tư pháp theo số điện thoại cảm ứng thông minh 046 273 9718 hoặc địa chỉ thư điện tử banbientap
moj.gov.vn .


*
Thuộc tính
*
Lược đồ
*
Bản in
BỘ TÀI CHÍNH
Số: 30/2001/QĐ-BTC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 13 mon 04 năm 2001
Bộ tài chủ yếu cộng hòa xã hội nhà nghĩa vn

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞ
NG BỘ TÀI CHÍNH

Về việc ban hành Chế độ in, phân phát hành, cai quản lý, sử dụngấn chỉ thuế

 

BỘ TRƯỞ
NG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ những luật thuế, Pháp lệnh kế toán tài chính thống kê thuế;

Theo đề nghị của
Tổng viên trưởng Tổng cục Thuế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:Nay ban hành kèm theo ra quyết định này cơ chế in, vạc hành, quản lí lý, áp dụng ấnchỉ thuế - call tắt là "Chế độ quản ngại lý, sử dụng ấn chỉ thuế".

Tàì chính...

Điều 3:Chánh văn phòng bộ Tài chính, Tổng cục trưởng Tổng viên Thuế, Vụ trưởng Vụ Chếđộ Kế toán, tổng giám đốc Kho bạc nhà nước, cục trưởng viên Thuế những tỉnh, thànhphố trực nằm trong TW, các tổ chức, cá nhân quản lý, áp dụng ấn chỉ thuế chịu tráchnhiệm thi hành đưa ra quyết định này./.

 

CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ SỬ DỤNG ẤN CHỈ THUẾ

(Ban hành kèm theo quyết định số: 30/2001/QĐ-BTC ngày13 tháng 04 năm 2001 của cục trưởng cỗ Tài chính)

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1:Ấn chỉ thuế là các loại ấn phẩm đượcin theo hướng dẫn và chỉ định tại những Luật thuế, Pháp lệnh thuế và các văn phiên bản pháp quy dùngđể quản lý thu thuế, thu phí, lệ giá tiền cho ngân sách Nhà nước.

Điều 2:Theo công dụng quản lý, thực hiện ấn chỉ thuế được chia ra từng loại như sau:

Cácloại bệnh từ thu như: Biên lai thu thuế; thu phí, lệ phí, biên lai thu tiền;biên lai thu phạt; giấy nộp tiền bởi tiền mặt; giấy nộp tiền bởi chuyểnkhoản, Phiếu xuất kho kiêm chuyên chở nội bộ, Phiếu xuất kho mặt hàng gửi phân phối đạilý....

Cácloại hoá đơn, tem, vé các loại....

Cácloại sổ sách, report và chủng loại biểu thống kê kế toán thuế, tờ khai thuế (có phụlục lắp kèm).

Điều 3:Bộ Tài chính thống nhất ban hành các các loại ấn chỉ thuế. Tổng cục thuế chịu đựng tráchnhiệm hướng dẫn, in ấn, cấp cho phát, bán, quản lý, áp dụng ấn chỉ thuế vào phạmvi cả nước.

Điều 4:Tất cả những tổ chức, cá nhân in, cấp phát, sử dụng và quản ngại lý, ấn chỉ thuế đềuphải triển khai theo hiện tượng của cơ chế này.

Điều 5:Tổ chức, cá thể để mất, hư hỏng, vi phạm chế độ cai quản sử dụng ấn chỉ thuếđều nên xử lý tuỳ theo cường độ vi phạm.

 

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ IN, PHÁT HÀNH, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG

Điều 6:Việc tổ chức in kiến thiết ấn chỉ thuế vị Tổng viên thuế phụ trách thựchiện. Vào trường hợp phải thiết, bộ Tài chính hoàn toàn có thể uỷ quyền mang lại Cục thuếtỉnh, tp tổ chức in, phạt hành một số trong những loại ấn chỉ theo mẫu mã đã đượcduyệt; hoặc chất nhận được các Tổ chức, đơn vị tự in với sử dụng một số trong những loại ấn chỉsau lúc được bộ Tài thiết yếu chấp thuận.

Điều 7:Kế hoạch in ấn chỉ thuế thường niên của Tổng viên Thuế buộc phải căn cứ yêu cầu sử dụngthường xuyên của cục thuế các tỉnh, thành phố trực nằm trong trung ương. Tổng cục
Thuế có trách nhiệm tổng vừa lòng lập planer hiện vật cùng kinh phí báo cáo Bộ Tàichính.

Hàngnăm chậm trễ nhất vào ngày 15 mon 10 viên thuế đề nghị có báo cáo Tổng cục thuế về kếhoạch thực hiện ấn chỉ năm sau, kể cả các ngành được bộ Tài thiết yếu uỷ quyền thucác khoản thuế, mức giá và lệ phí.

Điều 8:Các một số loại mẫu ấn chỉ thuế gửi in phải bao gồm ký hiệu riêng, những loại biên lai thuthuế, thu phí, lệ phí, biên lai thu tiền, hoá đối chọi phải được đóng thành quyển,có cam kết hiệu, số máy tự.

Cácloại ấn chỉ thuế chỉ được ấn ở các nhà in có đủ tư phương pháp pháp nhân, khi in ấn ấnchỉ thuế phải bao gồm hợp đồng in theo mẫu mã in cần được cấp tất cả thẩm quyền duyệt. Khiin xong phải thực hiện huỷ các bạn dạng in, bạn dạng kẽm, các thành phầm in thừa, in test trướckhi thanh lý vừa lòng đồng in.

Điều 9:Tất cả những loại ấn chỉ thuế giới thiệu sử dụng đều có thông báo gây ra bằngvăn bản.

Điều 10:Tất cả những loại ấn chỉ thuế trước khi cấp phát đều phải làm giấy tờ thủ tục nhập kho vàvào sổ kế toán tài chính ấn chỉ thuế. Lúc cấp đề xuất làm rất đầy đủ thủ tục cấp phép mới đượcxuất kho.

Cánbộ lĩnh ấn chỉ thuế phải gồm giấy ra mắt của cơ quan, khi nhận nên kiểm đếmtừng liên, từng số, từng quyển, từng ký hiệu không được đếm theo bó, cán bộtrực tiếp áp dụng biên lai thuế, phí, lệ phí, tem, vé, khi lĩnh ấn chỉ thuếphải có sổ lĩnh và giao dịch ấn chỉ.

Điều 11:Các một số loại biên lai thuế, phí, lệ phí, giấy nộp tiền bằng tiền mặt, giấy nộp tiềnbằng gửi khoản, biên lai thu tiền trước lúc sử dụng bắt buộc đóng dấu của cơquan được giao trách nhiệm trực tiếp nhận (dấu đóng góp ở phía bên trên bên trái triệu chứng từthu) và phải thực hiện theo công dụng của từng loại.

Điều 12:Những nhiều loại ấn chỉ thuế vẫn nhập kho nhưng chưa tồn tại thông báo sản xuất thì chưa đượcphép sử dụng.

Điều 13:Các loại triệu chứng từ thu khi cung cấp cho cán cỗ trực tiếp thu những lần cấp không thực sự 2quyển biên lai cùng các loại (không thừa 100 số); cán bộ được giao trọng trách thu loạithuế, phí, lệ tổn phí nào thì cấp nhiều loại biên lai đó, ko được lĩnh hộ biên lai,không được cấp biên lai cho cán bộ thu chưa giao dịch biên lai tiền thuế, tiềnphạt theo lịch nộp chi phí hoặc cán cỗ thu bị đình chỉ công tác hoặc ngóng chuyểncông tác khác.

Điều 14:Khi sử dụng chứng tự thu cán bộ áp dụng phải triển khai theo đúng phương pháp sau:

Phảisử dụng đúng tính năng của từng loại triệu chứng từ thu và đề xuất ghi đầy đủ, rõ ràngcác ngôn từ đã in sẵn, ghi rõ họ, tên, chữ ký tín đồ thu tiền, không được tẩyxoá, làm cho nhoè, nhàu nát, tờ biên lai bị hỏng buộc phải gạch chéo cánh không được xé rờimà buộc phải lưu nghỉ ngơi quyển để thanh toán giao dịch với cơ quan thuế.

Biênlai thu phải dùng từ bỏ số bé dại đến số lớn, phải dùng hết quyển new dùng sang trọng quyểnkhác.

Khiviết biên lai thu đề xuất viết trước mặt người nộp tiền, phải có giấy than lót dướiliên 1, liên 2 (nếu gồm liên 3) nhằm khi viết một đợt in sang những liên có nội dungnhư nhau.

Điều 15:Cơ quan thuế, ban ngành được áp dụng biên lai thu chi phí phải có lịch thanh toánbiên lai, tiền thuế, chi phí phí, lệ phí, tiền chào bán ấn chỉ theo quy định. Cán cỗ sửdụng những loại hội chứng từ thu phải thực hiện việc thanh toán các loại biên lai thuthuế, thu phí, lệ phí, thu tiền với ban ngành thuế.

Đốivới ấn chỉ thuế cung cấp thu tiền, việc giao dịch ở cục thuế từng tháng một lần, ở
Tổng viên Thuế mỗi quý một lần.

Điều 16:Tất cả các đối tượng người sử dụng sử dụng biên lai các tháng phải có báo cáo về tình hìnhsử dụng biên lai cho cơ thuế quan (nơi dìm biên lai), không còn năm đề nghị thực hiệnquyết toán số biên lai áp dụng và nhảy số tồn sang năm sau.

Điều 17:Các nhiều loại ấn chỉ thuế không thể giá trị sử dụng, bị hư hỏng....(kể cả các loạichứng tự thu bị mất đã thu hồi lại được) lúc thanh huỷ phải tạo lập bảng kê xin huỷvà nên được thuận tình bằng văn bạn dạng của Tổng cục Thuế (có phụ lục gắn thêm kèm).

Đốivới ấn chỉ không còn thời hạn lưu lại trữ, ban ngành thuế các cấp report cơ quan thuế cấptrên thành lập Hội đồng thanh huỷ.

Điều 18:Mọi trường phù hợp thu tiền thuế, chi phí phạt, những khoản chi phí và lệ mức giá đều buộc phải cấpbiên lai thu thuế, thu phí, lệ giá tiền biên lai thu tiền theo đúng quy định, ngườinộp tiền tất cả quyền không đồng ý không nộp tiền lúc phát hiện hội chứng từ thu ko đúngquy định hiện hành.

 

CHƯƠNG III - KHO ẤN CHỈ

Điều 19:Cơ quan thuế những cấp, cơ quan thực hiện ấn chỉ thuế phải bao gồm kho đựng ấn chỉ thuế,kho ấn chỉ thuế phải bảo vệ an toàn, yêu cầu trang bị luật phòng cháy, chốngmối xông chuột cắm và phải gồm nội quy kho.

Ấn chỉ thuế phải sắp xếp ngănnắp vật dụng tự từng loại, từng cam kết hiệu, phải khởi tạo thẻ kho để dễ dàng cho vấn đề bảoquản, cấp phát, khám nghiệm và theo dõi thống trị (có phụ lục gắn thêm kèm).

Điều 20:Nhất thiết phải gồm thủ kho ấn chỉ thuế. Nghiêm cấm thủ kho ấn chỉ thuế kiêmnhiệm những việc sau: kế toán ấn chỉ thuế, kế toán tiền thuế, trực tiếp cai quản lýthu thuế, phí, lệ phí, chi phí phạt.

 

CHƯƠNG IV- KẾ TOÁN ẤN CHỈ THUẾ

Điều 21:Cơ quan liêu thuế những cấp với cơ quan sử dụng ấn chỉ phải gồm cán cỗ làm công tác kếtoán ấn chỉ thuế.

Nghiêmcấm kế toán ấn chỉ thuế kiêm nhiệm các việc sau: kế toán tài chính tiền thuế, thủ kho ấnchỉ thuế, trực tiếp thu thuế, phí, lệ phí, tiền phạt.

Điều 22:Nhiệm vụ của kế toán ấn chỉ thuế:

Mởđầy đủ các loại sổ sách kế toán ấn chỉ thuế, phản ánh đầy đủ, đúng lúc chínhxác thực trạng nhập, xuất, tổn thất thực hiện ấn chỉ thuế của đơn vị.

Hướngdẫn kiểm tra bài toán chấp hành chế độ quản lý, thực hiện ấn chỉ thuế của các đối tượngsử dụng ấn chỉ thuế.

Địnhkỳ vào 30/6 với 31/12 thường niên phối hợp với thủ kho ấn chỉ tổ chức triển khai kiểm kê khoấn chỉ. Ngoài trọng trách trên, kế toán tài chính ấn chỉ ngơi nghỉ từng cung cấp có nhiệm vụ sau:

1.Đối cùng với Tổng viên Thuế:

Quảnlý, cấp phát ấn chỉ thuế thỏa mãn nhu cầu nhu cầu làm chủ thu thuế cho hệ thống thuế vàcác ngành vào cả nước, theo dõi thực trạng sử dụng, thanh quyết toán những loạiấn chỉ thuế buôn bán thu tiền.

Lậpkế hoạch in ấn chỉ thuế hàng năm và hướng dẫn lãnh đạo kiểm tra công tác làm việc kế toánấn chỉ thuế ở những cấp.

Nghiêncứu bổ sung và trả thiện cơ chế kế toán ấn chỉ thuế cho cân xứng với tình hìnhthực tế với yêu cầu làm chủ thu thuế.

2.Đối với cục thuế tỉnh, tp trực ở trong TW.

Chicục thuế báo cáo lãnh đạo viên Thuế để báo cáo áo cáo Tổng viên Thuế nhu yếu sửdụng ấn chỉ thuế của địa phương từng quý với cả năm, tổ chức lĩnh, quản lý vàcấp vạc ấn chỉ thuế cho các Chi cục và các đơn vị thực hiện ấn chỉ thuế bên trên địabàn địa phương. Theo dõi cấp phát, quản lý ấn chỉ ở cục thuế và bỏ ra cục Thuế,thanh toán kịp lúc tiền bán ấn chỉ thuế.

Chicục thuế báo cáo kịp thời với lãnh đạo Cục thuế để báo cáo và Tổng cục Thuế vềtình hình thực hiện ấn chỉ thuế, các vụ vi phạm về tổn thất ấn chỉ thuế và kếtquả xử lý những vụ vi phạm trên địa phương

3.Đối với chi cục Thuế

Báocáo nhu yếu sử dụng ấn chỉ thuế của quận, huyện, thị từng quý với cả năm, theodõi việc cấp phát, sử dụng đến từng cán bộ sử dụng ấn chỉ thuế, thanh quyếttoán đầy đủ, đúng lúc tiền ấn chỉ bán đi với Cục thuế.

Báocáo cục thuế về tình trạng sử dụng ấn chỉ thuế những vụ vi phạm và hiệu quả xử lývề tổn thất ấn chỉ thuế ở những quận, huyện, thị xã...

Điều 23:Chứng tự sổ sách, report kế toán ấn chỉ bao hàm các loại như sau: (có phụ lụchướng dẫn đính thêm kèm)

1/Chứng từ kế toán ấn chỉ thuế

Phiếunhập ấn chỉ mẫu CT 23/AC

Phiếuxuất ấn chỉ chủng loại CT 24/AC

Bảngkê triệu chứng từ CTT 25/AC

Giấytờ được phê chuẩn về tổn thất ấn chỉ thuế (biên bản quyết định xử lý việc mất chứngtừ thu thuế).

2/Sổ kế toán ấn chỉ

Sổtheo dõi tổng đúng theo tổn thất ấn chỉ và hiệu quả xử lý: mẫu mã ST-21/AC

Sổtheo dõi tình trạng ấn chỉ: "ST-12/AC

Sổlĩnh, thanh toán tiền cùng ấn chỉ: "ST-10/AC

Sổtheo dõi ấn chỉ chào bán thu tiền: "ST-11/AC

3/Báo cáo ấn chỉ

Báocáo tình trạng sử dụng ấn chỉ chủng loại BC 8/AC

Báocáo quyết toán ấn chỉ phân phối thu chi phí "BC 20/AC

Thôngbáo mất ấn chỉ "BC 23/AC

Báocáo mất ấn chỉ "BC 21 /AC

Báocáo thực trạng tổn thất, giải pháp xử lý ấn chỉ "BC 24 /AC

Bảngkê kiểm kê những loại ấn chỉ "BC 25/AC

Điều 24:Tài liệu kế toán ấn chỉ thuế nên được giữ gìn và bảo quản theo đúng quy định.Tài liệu kế toán ấn chỉ: số liệu tổng hợp bắt buộc được phản chiếu vào sổ số liệulịch sử trước khi xắp xếp phân một số loại và gửi vào giữ trữ; sổ số liệu lịch sử dân tộc lưutrữ vĩnh viễn, report kế toán ấn chỉ, hội chứng từ kế toán tài chính ấn chỉ, liên lưu giữ củabiên lai, chứng từ (liên 1) tàng trữ 5 năm, thừa thời hạn lưu trữ nêu trên, cơquan thuế các cấp, cơ quan áp dụng biên lai, hội chứng từ triển khai liệt kê danhmục buộc phải thanh huỷ trình cơ sở thuế cấp trên có thể chấp nhận được lập hội đồng huỷ quăng quật theochế độ.

Điều 25:Thống kê ấn chỉ thuế là một thành phần của những thống kê thuế để ghi chép làm phản ánhchính xác, kịp thời thực trạng nhập, xuất áp dụng và tồn kho ấn chỉ thuế của đơnvị theo tháng, quý, 6 tháng cùng cả năm.

Điều 26:Nhiệm vụ của những thống kê ấn chỉ:

Căncứ mẫu BC 8/AC của cung cấp dưới tổng phù hợp số liệu, bội phản ánh thiết yếu xác, kịp lúc cácchỉ tiêu thống kê đã quy định. địa thế căn cứ vào số liệu những thống kê phân tích với đánhgiá thực trạng cấp phát, cai quản lý, thực hiện ấn chỉ thuế của đơn vị giao hàng choviệc lập kế hoạch áp dụng ấn chỉ thuế thường niên và công tác quản lý ấn chỉ thuếcủa cơ quan thuế những cấp. Lập và gửi báo cáo thống kê ấn chỉ thuế cho cơ quanthuế cấp trên theo đúng nội dung chủng loại biểu và thời hạn quy định.

 

CHƯƠNG V- XỬ LÝ VI PHẠM

Mỗiliên 2 (Liên giao cho tất cả những người nộp tiền) của Biên lai thu tiền (CTT11), Biên laithuế GTGT cùng thuế TNDN bên trên khâu lưu giữ thông (CTT51) chưa thực hiện bị mất bị phạttiền một triệu đồng.

Mỗiliên 2 (Liên giao cho những người nộp tiền) của các loại Biên lai thuế khác, Biên laithu phí, lệ phí chưa thực hiện bị mất chưa áp dụng bị mất bị phân phát tiền 500.000đồng.

Mỗiliên khác của Biên lai thuế, Biên lai thu phí, lệ tổn phí (Liên báo soát, liên lưutại quyển) và những loại hội chứng từ không giống (Giấy nộp tiền vào ngân sách; Giấy chứngnhận tịch thu biên lai, hoá đơn; Biên phiên bản kiểm tra; Biên bản tạm giữ hàng hoá,tang vật; Phiếu sở hữu hoá đơn, sổ quan sát và theo dõi ấn chỉ thuế; Tem, vé...) bị mất, phạttiền 200.000 đồng

Nếusố biên lai ấn chỉ thuế bị mất với số lượng lớn, có tình tiết tăng nặng trĩu thìphạt tiền cho 5.000.000đ

Đốivới cán cỗ phụ trách đơn vị chức năng do thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tổn thấtấn chỉ thuế thì tuỳ theo mức độ vi phạm luật mà cách xử lý hành chính; Đơn vị nhằm mất ấnchỉ thuế thì bị trừ điểm thi đua.

Điều 28:Khi nấc xử phạt vi phạm hành chính do làm mất biên lai, chứng từ vượt thừa thẩmquyền lao lý của chi cục Thuế thì buộc phải chuyển hồ sơ đến Cục Thuế nhằm xử lý, nhưngphải có đề nghị bằng văn bạn dạng nêu rõ bề ngoài phạt, nấc phạt.

Đốivới các hành vi phạm luật nếu dẫn tới việc trốn lậu thuế thì cần xử lý về thuếvà xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề dịch vụ thuế theo hiện tượng hiện hành.

Khixét thấy hành vi làm mất đi biên lai, hội chứng từ có tín hiệu tội phạm thì cơ quanthuế đề xuất chuyển hồ sơ sang cơ quan tất cả thẩm quyền để truy cứu trách nhiệm hìnhsự theo mức sử dụng của pháp luật.

Trườnghợp tổn thất ấn chỉ thuế vì chưng khách quan lại như bão lụt, hoả hoạn bất thần bị kẻ gianuy hiếp... Hoặc là tầm độ thiệt hại vơi thì tuỳ theo từng ngôi trường hợp núm thể, cóthể được xét sút hoặc miễn xử lý phạm luật hành chính.

Trườnghợp mất biên lai, bệnh từ đã thực hiện nếu đương sự minh chứng được không hề thiếu sốtiền đang thu và nộp đầy đủ tiền vào chi phí Nhà nước thì được xem như xét giảm,miễn phạt vi phạm hành chính.

Thẩmquyền xử phạt vi phạm luật hành chính so với các tổ chức, cá nhân có hành động làmmất biên lai của viên trưởng viên Thuế tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương, Chicục trưởng đưa ra cục Thuế quận, huyện, thị xã thực hiện theo pháp luật tại tại

Điều 30:Các trường hợp làm mất biên lai ấn chỉ thuế phần lớn phải thông tin mất, lập biênbản vi phạm hành chính, ra đưa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính so với hànhvi làm mất đi biên lai, ấn chỉ thuế (theo chủng loại đính kèm). Việc cai quản thu hồi tiềnphạt thực hiện biên lai thu tiền hoặc giấy nộp tiền; số tiền phạt thu được phảinộp vào giá cả nhà nước theo mục lục túi tiền hiện hành.

Điều 31:Các tổ chức, cá thể có thành tích trợ giúp cơ quan liêu thuế, phát hiện nay nhữn hành vigiả mạo triệu chứng từ, vi phạm cơ chế quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế thì được khen thưởngtheo cơ chế hiện hành./.

 

PHỤ LỤC CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ ẤN CHỈ

PHẦN I: CÁC LOẠI ẤN CHỈ THUẾ (PHỤ LỤC KÈM THEO ĐIỀU 2CỦA CHẾ ĐỘ)

I/ CHỨNG TỪ

1.     Biênlai thuế môn bài xích " CTT03

2.     Biênlai thu lệ tổn phí trước bạ " CTT06

3.     Biênlai thu thuế khoáng sản " CTT08

4.     Biênlai thuế bất động sản nhà đất " CTT09

5.     Biênlai thuế thu nhập song ngữ " CTT10B

6.     Biênlai thu chi phí " CTT11

7.     Biênlai thu thuế sử dụng đất " CTT14

8.     Giấytrả lại tiền thuế " CTT18

9.     Giấytrả thưởng về kháng trốn lậu thuế " CTT19

10.  Giấy miễn nhiệm tiền tổn thất" CTT20

11.  Phiếu du nhập tạm giữ lại tịchthu " CTT21

12.  Phiếu xuất hàng tạm giữ lại tịchthu " CTT22

13.  Phiếu báo kiểm soát và điều chỉnh số liệu" CTT27

14.  Biên lai thu thuế cước " CTT28

15.  Biên bạn dạng kiểm tra " CTT29

16.  Biên nhận tạm duy trì hàng hoá tangvật " CTT30

17.  đưa ra quyết định xử lý " CTT31

18.  Thẻ môn bài xích doanh nghiệp "CTT32A

19.  Thẻ môn bài ngoài doanh nghiệp" CTT32B

20.  Giấy trích trả uỷ nhiệm thu" CTT36

21.  Biên lai phụ thu mặt hàng XNK" CTT37

22.  Phiếu cài hoá 1-1 " CTT39

23.  Phiếu thu chi phí " CTT41

24.  Biên lai thu thuế chuyển quyềnsử dụng đất " CTT43

25.  Giấy hội chứng nhận tịch thu biênlai hoá đơn " CTT44

26.  Biên lai thu tiền phân phát "CTT45

27.  Biên lai thuế TTĐB sản phẩm nhậpkhẩu " CTT46

28.  Biên lai thuế " CTT50

29.  Biên lai thuế GTGT với TNDN (lưuthông) " CTT51

30.  Biên lai thuế XNK và GTGT hàng
NK " CTT52

31.  Biên lai thu cước giá thành cảng vụ&BĐHH " 03/LPHH

32.  Biên lai thu lệ giá tiền hải quan" 01/LPHQ

33.  Phiếu nhập ấn chỉ mẫu mẫu
CT-23/AC

34.  Phiếu xuất ấn chỉ chủng loại "CT-24/AC

35.  Bảng kê bệnh từ "CTT-25/AC

36.  Hoá đơn GTGT (2 liên nhỏ)" 01GTKT-2LN

37.  Hoá solo GTGT (3 liên lớn)" 01GTKT-3LL

38.  Hoá đơn bán hàng (2 liên nhỏ)" 02GTTT-2LN

39.  Hoá đơn bán hàng (3 liên lớn)" 02GTTT-3LL

40.  Lệnh thu NSNN " 01/TNS

41.  Giấy nộp tiền vào NSNN bằngtiền khía cạnh " 02/TNS

42.  Giấy nộp chi phí vào NSNN bằngchuyển khoản " 03/TNS

43.  Giấy nộp ngoại tệ vào NSNN bằngtiền khía cạnh " 04TNS

44.  Phiếu xuất kho kiêm vận chuyểnnội cỗ " 03/VT-3LL

45.  Phiếu xuất kho sản phẩm gửi cung cấp đạilý " 04/XKĐL

46.  Bảng kê công ty thầu phụ "BKNT

47.  Tờ khai đăng ký thuế "01-ĐK-TCT

48.  Tờ khai đk thuế "02-ĐK-TCT

49.  Tờ khai đk thuế "03-ĐK-TCT

50.  Tờ khai đăng ký thuế (nhà thầuphụ) " 04-ĐK-TCT

51.  Tờ khai diện tích tính thuế sửdụng đất nông nghiệp, thuế đất ở nông thôn " 3AB/TNN

52.  thông tin thuế trên máy vi tính" CTT40B

53.  thông báo nộp thuế in vi tính(loại to) " CTT40C

54.  thông báo nộp thuế TTĐB "CTT38A, CTT38B

55.  thông báo nộp thuế SDĐNN, nhàđất " CTT42

56.  Giấy ghi nhận dăng ký kết thuế" GCNĐKT

57.  mẫu tờ khai nguồn gốc xe gắnmáy NK " MTKXM

58.  chủng loại tờ khai nguồn gốc xe ô tônhập khẩu " MTKXOTO

59.  Sổ định mức sản phẩm miễn thuế (cánhân) " SĐMCN

60.  Sổ định mức hàng miễn thuế (tậpthể) " SĐMTT

61.  Tờ khai bắt đầu xe thứ nhậpkhẩu " TKXGM/01

62.  Tờ khai nguồn gốc xe ô tô nhậpkhẩu " TKXOT/02

63.  Thẻ miễn chi phí cầu, đường "TMP

64.  bệnh từ thanh toán " TT

65.  Tem bếp ga nhập khẩu "TBGNK

66.  Tem đồ vật bơm nước nhập khẩu" TMBNNK

67.  Tem nồi cơm trắng điện nhập khẩu" TNCĐNK

68.  Tem phích nước nhập vào "TPNNK

69.  Tem quạt nhập vào " TQNK2

70.  Tem rượu nhập khẩu " TRNK2

71.  Tem VLXD nhập vào (dán gạchmen) " TVLXD2

72.  Tem VLXD nhập khẩu "TVLXDNK

73.  Tem xe đạp nhập khẩu "TXĐNK2

74.  Tem động cơ nổ nhập vào "TĐCNNK

75.  Tem đã kiểm tra (dán gạch men men)" TĐKT

76.  Tem hàng điện lạnh nhập khẩu" TĐLNK

77.  Tem hàng năng lượng điện tử nhập khẩu" TĐTNK

78.  Tem thuốc lá cung cấp trong nước(bao mềm)

79.  Tem dung dịch lá cung ứng trong nước(bao cứng)

II/ SỔ SÁCH, BÁOCÁO KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁOTHỐNG KÊ THUẾ:

1/ những loại hội chứng từ,báo cáo, sổ sách kế toán ấn chỉ

2/ những loại báo cáo,sổ sách kế toán thuế theo cơ chế kế toán thuế

3/ các loại báo cáothống kê thuế theo cơ chế thống kê thuế

4/ các loại Báo cáo,sổ sách quản lý hoá đơn.

 

PHẦN II:

THANH HUỶ CÁC LOẠI ẤN CHỈ THUẾ (PHỤ LỤC KÈM THEO ĐIỀU17 CỦA CHẾ ĐỘ)

Các các loại ấn chỉ thuếkhông còn quý giá sử dụng, không còn thời hạn giữ trữ, bị hư hỏng... (kể cả các loạichứng tự thu bị mất đã thu hồi lại được) khi thanh huỷ phải triển khai theo cácbước sau:

1. Đối với các loạibiên lai thu thuế, phí, lệ phí, thu tiền không có giá trị sử dụng.

Phảicó biên bạn dạng kèm theo bảng kê cụ thể các loại biên lai gửi cơ quan thuế cấptrên xin phép được thanh huỷ. Cục Thuế đề xuất tổng hợp, tịch thu trên đại lý bảngkê chi tiết của các Chi viên thuế theo từng một số loại biên lai, số quyển, ký kết hiệu, sốbiên lai trường đoản cú số... đến số... Sau khi có công văn đồng ý thanh huỷ của Tổngcục Thuế, viên Thuế thành lập Hội đồng thanh huỷ ấn chỉ thuế tại địa phương mờicác ngành tham dự như.

Đạidiện Sở Tài bao gồm vật giá, cơ sở Công an địa phương.

Đạidiện cục Thuế (Thủ trưởng solo vị, trưởng chống KHTK, trưởng phòng Thanh tra, trưởngphòng làm chủ Ấn chỉ, kế toán ấn chỉ, thủ khoấn chỉ).

Xem thêm: Lời Bài Hát Hoàng Hôn - Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Hoàng Hôn

2.Đối với các loại sổ sách, triệu chứng từ (bao bao gồm cả báo soát, bản lưu của biên laithu thuế, thu tiền) và report kế toán không còn thời hạn lưu giữ trữ: các Chi cục, Cục
Thuế tổng hợp các loại hội chứng từ, sổ sách thanh huỷ theo chế độ, báo cáo cơ quan
Thuế cấp cho trên thành lập Hội đồng thanh huỷ, bao gồm: Đại diện cơ cỗ áo chínhcùng cấp, Đại diện cơ quan Thuế (Thủ trưởng đơn vị, đại diện thay mặt phòng thanh tra,phòng quản lý ấn chỉ, kế toán ấn chỉ, thủ kho ấn chỉ).

Việcthanh huỷ tổ chức triển khai tại đơn vị chức năng xin thanh huỷ.

3.Việc huỷ ấn chỉ thuế nói làm việc điểm 1,2 phải tất cả biên bạn dạng kèm theo, các bảng kê chitiết các loaị ấn chỉ thuế thanh huỷ. Những thành viên vào Hội đồng thanh huỷphải kiểm tra giám sát việc huỷ bỏ và ký kết vào biên bản thanh huỷ. Biên phiên bản phảilập đủ số bạn dạng để gửi phòng ban Thuế cấp cho trên và các cơ quan gồm thành viên tham dự
Hội đồng thanh huỷ.

 

PHẦN III:

QUY ĐỊNH KHO ẤN CHỈ THUẾ (PHỤ LỤC KÈM THEO ĐIỀU 19 CỦACHẾ ĐỘ)

Đểbảo vệ an toàn các các loại ấn chỉ thuế nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu áp dụng thường xuyêncủa ngành thuế, kho ấn chỉ thuế phải tất cả nội quy kho, ngôn từ như sau:

1.Kho ấn chỉ nên được desgin kiên cố, bao gồm cửa bởi sắt, khoá chắc chắn chắn, đặt nơicao ráo, có trang bị hiện tượng phòng cháy, chữa trị cháy, chống mối xông, chuột cắn,có đủ giá kệ, bục để sắp xếp từng một số loại ấn chỉ theo yêu ước của công tác quản lý(phải thu xếp thứ trường đoản cú từng cam kết hiệu, từng loại) để thuận tiện cho việc bảo quản,theo dõi, cấp phát, kiểm tra, kiểm kê khi đề nghị thiết.

2.Ngoài thủ kho không có ai được tự một thể vào kho ấn chỉ. Lúc thủ kho đi vắng lâu năm ngàyphải bàn giao rất đầy đủ ấn chỉ tồn kho và thẻ kho cho những người thay vắt (người thaythế đề xuất được thủ trưởng đơn vị chức năng chỉ định), có biên bản giao nhấn giữa song bênvà tất cả thủ trưởng đơn vị chứng kiến, trường hợp quan trọng đặc biệt thủ kho vắng ngắt mặt bao gồm lýdo một, nhị ngày mà những đơn vị yêu cầu khẩn cấp nhận ấn chỉ thì thủ trưởng đối chọi vịcử nhị cán cỗ cùng phòng hoặc cùng tổ công tác cấp phép hộ, sau mỗi lần cấpphát hộ thủ kho đề nghị niêm phong và chu đáo lại từng trường hợp nếu phạt hiệnthấy không nên sót, thiếu thốn hụt... Thì giữ nguyên hiện trường cùng kịp thời report vớithủ trưởng vấn đề cụ thể, tìm nguyên nhân cho đưa ra quyết định xử lý.

3.Nơi tiếp nhận ấn chỉ thuế hoặc cấp phép ấn chỉ thuế phải bố trí gần cạnh bên cửa khođể thủ kho chuyên chú được kho tàng trong những khi nhận hoặc giao ấn chỉ thuế.

4.Khi nhập hoặc xuất những loại ấn chỉ thuế, thủ kho buộc phải kiểm đếm từng chủng loạiđủ số lượng, đúng ký kết hiệu và đối chiếu với bệnh từ nhập, hoặc xuất khi số liệughi trên giấy khớp đúng với hiện đồ thì thủ kho bắt đầu ký vào bệnh từ đó.

Trườnghợp nhập ấn chỉ nếu hiện đồ vật thiếu, quá so với hội chứng từ thì phải tạo lập biên bảncó chữ ký kết của 2 bên (bên giao ấn chỉ cùng thủ kho).

Trườnghợp xuất ấn chỉ, thủ kho phải căn cứ vào bệnh từ xuất của kế toán ấn chỉ đãghi, tất cả chữ ký kết của người dân có thẩm quyền thì thủ kho new được xuất ấn chỉ. Giả dụ sốlượng xuất cho tất cả những người nhận yêu thương cầu nuốm đổi, hoặc trong kho không còn thì nhấtthiết đề xuất trả lại phiếu cấp phát để kế toán ấn chỉ lập lại triệu chứng từ new và thuhồi lại hội chứng từ cũ. Nghiêm cấm thủ kho cấp phát ấn chỉ không tồn tại chứng trường đoản cú hợppháp và thay thế lại số liệu sẽ ghi trên chứng từ hợp pháp do người nhận đưa.

5.Thủ kho cần nắm được sơ đồ thu xếp ấn chỉ của từng kho, từng ngày hai lần (vàođầu giờ làm việc buổi sáng và cuối giờ thao tác buổi chiều) thủ kho yêu cầu đi xemxét từng khu vực để ấn chỉ thuế:

Trongkho có hiện tượng mất non gì ko ?

Ấn chỉ tất cả bị mọt xông, loài chuột cắnhoặc hư lỗi không ?

Trườnghợp phát hiện tại có dấu hiệu bất thường, mất ấn chỉ tại kho thì không thay đổi hiện trườngvà báo cáo ngay cùng với thủ trưởng đơn vị để đúng lúc lập biên bản, kết luận, xử lýtheo quy định.

Trườnghợp bởi mối xông, chuột cắn, ẩm ướt do một cách khách quan thì report thủ trưởng đơn vịxử lý theo phương tiện của cơ quan.

6.Thẻ kho ấn chỉ nên ghi chép cập nhật đúng luật của chế độ, khi nhập ấn chỉđã ghi vào thẻ kho new được xuất, nghiêm cấm vừa nhập vừa xuất. Vào cuối tháng cộngsố nhập, số xuất đồng thời cộng luỹ kế vào cuối tháng trước sang, sau thời điểm khoá thẻkho, chủ kho phải đối chiếu số liệu với kế toán ấn chỉ. Nếu thấy số liệu khôngkhớp tất cả chênh lệch thừa, hoặc thiếu hụt thì tìm lý do xử lý, trường hợp giữathủ kho cùng kế toán ấn chỉ không thống nhất phương pháp xử lý thì thủ kho báo cáo vớithủ trưởng đơn vị cho chủ kiến quyết định.

7.Định kỳ nhị lần kiểm kê kho ấn chỉ vào trong ngày 30/6 và 31/12 thường niên (thủ trưởngđơn vị quyết định ban kiểm kê) sau khi kết thúc đợt kiểm kê phải tất cả biên bản vàbáo cáo theo luật hiện hành.

8.Thủ kho ấn chỉ là tín đồ trực tiếp bảo vệ ấn chỉ trong kho nên phải nghiêmchỉnh chấp hành cùng nhắc nhở những người dân khác làm khá đầy đủ những điều quy địnhtrong nội quy này.

9.Thủ trưởng solo vị, những cấp có trọng trách đôn đốc, kiểm soát việc thực hiện quyđịnh về kho ấn chỉ thuế và nghiên cứu và phân tích đề xuất bổ sung nội dung khi cần thiết.

 

PHẦN IV:

CHỨNG TỪ, SỔ SÁCH, BÁO CÁO ẤN CHỈ THUẾ (PHỤ LỤC KÈMTHEO ĐIỀU 23 CỦA CHẾ ĐỘ)

I. CHỨNG TỪ KẾTOÁN ẤN CHỈ THUẾ

1.Phiếu nhập ấn chỉ (mẫu CT 23/AC): Vừa là bệnh từ gốc, mặt khác là hội chứng từghi sổ. Căn cứ vào Phiếu xuất kho trong phòng in, phiếu xuất ấn chỉ của cơ quan
Thuế cung cấp trên, phiếu xuất ấn chỉ của cơ quan Thuế cấp cho dưới trả lại ấn chỉ đểlập phiếu nhập ấn chỉ.

2.Phiếu xuất ấn chỉ (mẫu CT 24/AC): Vừa là chứng từ gốc, đồng thời là chứng từghi sổ. Căn cứ giấy trình làng xin cấp cho ấn chỉ của cơ quan, sổ lĩnh, thanh toántiền với ấn chỉ của cán cỗ thuế, sách vở và giấy tờ được xem xét về tổn thất ấn chỉ cùng yêucầu sử dụng ấn chỉ của đơn vị và cán cỗ để lập phiếu xuất ấn chỉ.

3.Bảng kê hội chứng từ (mẫu CTT 25/AC): địa thế căn cứ vào điều khoản của thủ trưởng đối chọi vịhoặc lịch thanh toán ấn chỉ, tiền thuế. Cán bộ thu lập bảng kê ấn chỉ thanhtoán đã áp dụng loại biên lai như thế nào ? ký kết hiệu số lượng từ số... đến số... Trongđó xoá bỏ..., số thuế đang thu, vẫn nộp...kiểm tra ấn chỉ sau khi giao dịch xéliên báo soát kẹp vào bảng kê triệu chứng từ để cán bộ thu làm căn cứ thanh toán giao dịch tiềnthuế.

4.Giấy tờ được chu đáo về tổn thất ấn chỉ thuế như: Biên bạn dạng được lập bởi vì mất biênlai, ấn chỉ... Quyết định xử lý từng trường hợp rứa thể. địa thế căn cứ vào các chứng từtrên để ghi vào sổ kế toán, đồng thời báo cáo lên cơ quan Thuế cung cấp trên.

Cácchứng từ kế toán tài chính nói bên trên là các đại lý phản ánh tình trạng nhập, xuất, phát sinh vềấn chỉ thuế, cho nên vì vậy khi lập triệu chứng từ yêu cầu ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng nộidung sẽ ghi trong bệnh từ.

II. SỔ KẾ TOÁN ẤN CHỈ THUẾ

1.Sổ lĩnh giao dịch tiền và ấn chỉ ST 10/AC: Sổ này được lập thành 02 quyển, mộtquyển để tại phần tử kế toán nơi cung cấp phát, một quyển giao cho cán bộ áp dụng ấnchỉ giữ. Khi lĩnh biên lai và giao dịch thanh toán tiền thuế, kế toán tài chính ấn chỉ cùng cán bộnhận ấn chỉ nên ghi tương đối đầy đủ nội dung vào sổ và bình chọn kỹ từng số biên lai:số lĩnh, số đang dùng, số xoá bỏ, số thuế đang thu, số tổn thất... để xác định sốcòn lại trường đoản cú biên lai số... Mang đến số... Tiếp nối kế toán ấn chỉ và bạn nhận ấn chỉphải ký xác nhận vào cả hai sổ. Trường hợp đơn vị có tổ chức thành phần thu tiềnthì phải tất cả chữ ký kết của thủ quỹ hoặc tín đồ nhận hồi báo.

2.Sổ quan sát và theo dõi ấn chỉ phân phối lấy tiền ST 11/AC: Mỗi đưa ra cục mở một quyển riêng rẽ đểtheo dõi. Được lập thành 02 quyển, một quyển lưu giữ ở Cục, một quyển lưu lại ở bỏ ra cụcgiữ. Mỗi lúc Chi cục về viên để dìm ấn chỉ hoặc thanh toán giao dịch tiền ấn chỉ đang bánthì cả phía 2 bên cùng ký xác thực vào sổ. Đối cùng với Tổng viên Thuế và những Cục Thuếcũng thực hiện như công việc trên.

3.Sổ theo dõi tình trạng ấn chỉ ST 12/AC: Tổng cục Thuế, viên Thuế những tỉnh, thànhphố và các Chi cục thuế cần mở sổ này nhằm theo dõi tình hình nhập, xuất tất cảcác một số loại ấn chỉ thuế.

4.Sổ theo dõi tổng vừa lòng tổn thất ấn chỉ ST 21/AC Tổng viên Thuế, viên Thuế các tỉnh,thành phố và các Chi viên thuế yêu cầu mở sổ này để theo dõi thực trạng tổn thất vàxử lý. địa thế căn cứ vào sổ là các thông tin mất ấn chỉ và ra quyết định xử lý tổn thất.

Cácloại sổ kế toán trên khi sử dụng phải đặt số trang đóng góp dấu cạnh bên lai của đơnvị, có chữ ký xác thực của thủ trưởng đối kháng vị. Sổ kế toán tài chính giao mang đến cán cỗ nàothì cán cỗ đó phải phụ trách về đầy đủ số liệu ghi vào sổ và vấn đề giữsổ trong thời hạn sử dụng. Vấn đề ghi sổ kế toán tài chính phải địa thế căn cứ vào các chứng từ kếtoán, cấm tẩy xoá, lúc cần sửa chữa thay thế số liệu cần có xác thực của thủ trưởng đơnvị.

III. BÁO CÁO ẤN CHỈ THUẾ

1.Báo cáo ấn chỉ thuế các tháng (mẫu BC 8/AC):

Hàngtháng vào trong ngày 5 tháng sau, các Chi viên thuế phải báo cáo với cục Thuế cáctỉnh, thành phố và các Cục Thuế báo cáo Tổng viên Thuế vào ngày 10 mon sau.Báo cáo bắt buộc phản ánh được tình trạng nhập, xuất, còn lại của từng nhiều loại ấn chỉthuế của viên Thuế và chi cục Thuế. Số liệu report phải căn cứ vào dòng xoáy cộngcuối tháng của sổ ST 12/AC nhằm ghi vào các cột tương xứng trong báo cáo BC 8/AC.

2.Báo cáo tình hình tổn thất ấn chỉ thuế (mẫu BC 24/AC):

Khixảy ra tổn thất ấn chỉ thuế trên địa bàn, viên Thuế những tỉnh, tp có tráchnhiệm báo cáo kết quả cách xử trí từng vụ câu hỏi về Tổng viên Thuế. Trường hợp gồm vụviệc phức tạp và nghiêm trọng yêu cầu xin chủ ý phải báo cáo ngay nhằm Tổng viên Thuếcó phương án xử lý.

Cục
Thuế tỉnh, thành phố: sản phẩm quý, 6 tháng, cả năm địa thế căn cứ vào sổ ST 21/AC gồm tráchnhiệm tổng hợp tình trạng tổn thất biên lai, bệnh từ, ấn chỉ thuế và hiệu quả xửlý những vụ vi phạm, report Tổng cục Thuế (theo mẫu số BC 24/AC). Thời gian gửibáo cáo muộn nhất là ngày 15 của tháng vào đầu quý sau đối với report quý, 31/1năm sau đối với báo cáo năm. Trường hợp vi phạm luật nghiêm trọng thì report ngayvề Tổng cục Thuế để xin chủ ý chỉ đạo.

Tổngcục Thuế: tiếp tục kiểm tra việc xử lý của các Cục Thuế, uốn nắn kịp thờinhững trường hợp giải pháp xử lý chưa đúng quy định, đôn đốc giải quyết những vụ vấn đề đểtồn đọng quá thời gian quy định.

3.Báo cáo kiểm kê chu kỳ 6 tháng và cả năm:

Địnhkỳ ngày 30/6 cùng 31/12 toàn ngành thuế từ tw (Tổng viên Thuế) mang lại cơ sở(Chi viên Thuế) hầu hết phải triển khai kiểm kê ấn chỉ thuế theo cơ chế quy định.

Kếtthúc kiểm kê các Chi cục đề nghị gửi báo cáo kiểm kê về cục Thuế tỉnh, thành phốvào ngày 20/7 đối với kiểm kê thời hạn 6 tháng với 30/1 năm sau so với kiểm kêcả năm.

4.Kiểm kê cá thể về sử dụng biên lai thuế, biên lai thu tiền thời hạn 6 mon vàcả năm ở bỏ ra cục Thuế hoặc cục Thuế những tỉnh, thành phố.

 

PHẦN V:

XỬ LÝ VI PHẠM LÀM TỔN THẤT ẤN CHỈ THUẾ

(PHỤ LỤC KÈM THEO CHƯƠNG V CỦA CHẾ ĐỘ)

THỦ TỤC XỬ LÝ:

1.Đối với cán bộ vi phạm: khi để xẩy ra tổn thất ấn chỉ thuế phải khai báo ngay,viết kiểm điểm và báo cáo mất cho lãnh đạo trực tiếp (theo chủng loại BC 21/AC kèmtheo).

Trườnghợp cán bộ phạm luật bỏ trốn thì cán bộ lãnh đạo trực tiếp cần viết report lêncấp bên trên (nội dung như mẫu BC 21/AC).

2.Đối với đơn vị chức năng để xẩy ra tổn thất ấn chỉ thuế:

a)Chi viên Thuế: trong thời hạn 10 ngày sau khi xảy ra mất ấn chỉ, thủ trưởng đơnvị phải báo cáo lên viên thuế tình hình tổn thất ấn chỉ thuế ở đơn vị chức năng và tiếnhành xử trí theo quy định. (Kèm theo biên phiên bản và khá đầy đủ giấy tờ có tương quan đếnsự việc mất ấn chỉ).

b)Cục Thuế: Khi nhấn được report của đưa ra cục Thuế, trước hết cục Thuế thông báongay việc mất biên lai, chứng từ, ấn chỉ thuế cho các Chi cục Thuế và những cơquan nội chủ yếu trong tỉnh (theo mẫu số BC 23/AC), bên cạnh đó gửi mang đến Tổng cục
Thuế và những Cục Thuế trong toàn quốc biết để truy tìm, phạt hiện, ngăn chặn hànhvi lợi dụng.

-Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày dấn được report mất biên lai, chứng từ, ấnchỉ thuế viên Thuế, bỏ ra Cục Thuế lập biên bản vi phạm hành thiết yếu và ra quyếtđịnh xử phạt phạm luật theo đúng thẩm quyền.

Đốivới những vụ phạm luật có đặc điểm nghiêm trọng thì cơ quan thuế kiến nghị truy tốtrước pháp luật. Những trường hợp kiến nghị truy tố cục Thuế nên làm không thiếu hồ sơtheo giấy tờ thủ tục tố tụng hình sự, xin ý kiến UBND cùng cấp cho và Tổng viên Thuế trướckhi chuyển hồ sơ sang phòng ban pháp luật.

c)Tổng viên Thuế:

Xemxét kiểm tra những vụ vi phạm làm tổn thất biên lai, hội chứng từ, ấn chỉ thuế vàtham gia ý kiến chỉ đạo đối với đầy đủ vụ vi phạm do các Cục Thuế báo cáo.

 

Số:                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

...........,ngày....tháng....năm......

BÁO CÁO VIỆC MẤT ẤN CHỈ

Mẫu BC 21/AC

Tên tổ chức, cá nhânlàm mất ấn chỉ:..............................................................................................................................

Mã sốthuế:.....................................................................................................................................................................

Địachỉ:............................................................................................................................................................................

Cho tôi hỏi hiện giờ những các loại ấn chỉ thuế nào không thể giá trị sử dụng, vì tôi thấy mấy trong năm này đã sửa đổi, cụ thế không hề ít văn bản về thuế? - Kim Ngân (Bạc Liêu).


*
Mục lục bài viết

Ấn chỉ thuế là gì? thông báo 07 loại ấn chỉ thuế không thể giá trị áp dụng (Hình từ internet)

Ấn chỉ thuế là gì?

Theo đưa ra quyết định 2262/QĐ-TCT năm 2020, ấn chỉ thuế bao gồm: các loại hóa đơn, các loại biên lai thuế, những loại biên lai phí, lệ phí, những loại ấn chỉ khác (gọi tắt là ấn chỉ).

- những loại hóa đơn: Hóa 1-1 giá trị gia tăng, Hóa đơn bán sản phẩm (bao bao gồm cả Hóa đơn bán sản phẩm dùng mang lại tổ chức, cá thể trong khu vực phi thuế quan), Hóa solo kiêm tờ khai hoàn thuế GTGT, Hóa đơn bán sản phẩm dự trữ quốc gia, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, Phiếu xuất kho hàng gửi bán cửa hàng đại lý được cai quản như hóa đơn, các loại hóa 1-1 khác (tem, vé, thẻ,...).

- Biên lai thuế gồm: Biên lai thu thuế, biên lai thu tiền phân phát (có mệnh giá, không tồn tại mệnh giá), bệnh từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cá nhân; biên lai thu tiền, Tem thuốc lá cung cấp trong nước được quản lý trong ứng dụng quản lý ấn chỉ như biên lai thuế.

- Biên lai phí, lệ phí gồm: những loại biên lai phí, lệ chi phí không mệnh giá; những loại biên lai phí, lệ phí tất cả mệnh giá; Tem rượu phân phối trong nước được quản lý trong ứng dụng quản lý ấn chỉ như biên lai phí, lệ phí.

- Ấn chỉ không giống gồm: những loại tờ khai, sổ sách, báo cáo...

Thông báo 07 nhiều loại ấn chỉ thuế không còn giá trị thực hiện

Hiện nay, tại kho ấn chỉ của ban ngành thuế những cấp đang còn tồn một số trong những loại ấn chỉ đã hết giá trị thực hiện do đổi khác chính sách từ không ít năm nay. Bởi vì đó, căn cứ vào những văn phiên bản quy phạm pháp luật, Tổng viên Thuế thông báo những các loại ấn chỉ không hề giá trị sử dụng, ví dụ như sau:

1. Biên lai thuế môn bài mẫu CTT03A

Đối với số Biên lai thuế môn bài (mẫu CTT03A) còn tồn tại ban ngành thuế được liên tiếp sử dụng cho đến khi hết năm 2017. Không còn năm 2017, con số biên lai thuế môn bài xích còn tồn yêu cầu hủy theo quy định.

Căn cứ chế độ trên, Biên lai thuế môn bài xích mẫu CTT03A đã mất giá trị sử dụng.

2. Biên lai thu thuế nhà đất mẫu CTT09A

2. Kho bãi bỏ những quy định trước đó về thuế công ty đất.

3. Thông tin thuế trên vật dụng vi tính mẫu mã CTT40B, CTT40C; thông báo nộp thuế hộ kinh doanh vừa và nhỏ tuổi mẫu CTT53B

Điều 13. Những trường vừa lòng cơ quan làm chủ thuế tính thuế, thông báo nộp thuế.

...13. Hạng mục các thông báo của cơ quan quản lý thuế trên Phụ lục II phát hành kèm theo Nghị định này.

Căn cứ vào công cụ nêu trên, thông báo thuế trên đồ vật vi tính chủng loại CTT40B, CTT40C; thông báo nộp thuế hộ kinh doanh vừa và nhỏ tuổi mẫu CTT53B vì Tổng viên Thuế in, tạo hết quý hiếm sử dụng.

4. Biên lai thu thuế trước bạ chủng loại CTT06, Biên lai thuế trước bạ in vi tính mẫu mã CTT06A, phiếu thu tiền mẫu CTT41A

Điều 6. Hội chứng từ thu túi tiền nhà nước

1. Các loại hội chứng từ thu NSNN:

...d) Biên lai thu phí, lệ phí, thu phạt vi phạm luật hành chính: Được tiến hành theo vẻ ngoài tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2012 của cục Tài bao gồm hướng dẫn việc in, phạt hành, thống trị và sử dụng những loại triệu chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc NSNN (sau đây call tắt là Thông tư số 153/2012/TT-BTC);

...Trường hòa hợp KBNN lập cùng in biên lai thu trường đoản cú chương trình laptop hoặc có thể chấp nhận được NHTM vị trí KBNN mở thông tin tài khoản được lập cùng in biên lai thu từ lịch trình máy tính, chủng loại biên lai thu in từ bỏ chương trình vày KBNN quy định, cân xứng với giải pháp tại Thông tứ số 153/2012/TT-BTC.

4. Trường hợp các văn phiên bản có tương quan đề cập trên Thông bốn này được sửa đổi, bổ sung hoặc vắt thế, thì thực hiện theo văn bạn dạng mới được sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc sửa chữa thay thế đó.

Điều 7. Hiệu lực thực thi thi hành

5. Giấy chứng nhận đăng ký kết thuế mẫu 10-MST và Giấy ghi nhận mã số thuế cá nhân mẫu 12-MST.

6. Tem rượu cung cấp để tiêu hao trong nước, Tem dung dịch lá phân phối trong nước in mã vạch đa chiều.

4. Từ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2022 tiến hành áp dụng tem năng lượng điện tử theo phía dẫn tại Thông tứ này.

Căn cứ vào điều khoản nêu trên:

7. Bệnh từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân mẫu CTT56, CTT56B.

3. Về việc thực hiện chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử

Căn cứ những quy định nêu trên, chứng từ khấu trừ thuế TNCN mẫu CTT56, CTT56B bởi vì Tổng viên Thuế in, kiến tạo còn sống thọ kho ban ngành thuế không hề giá trị sử dụng.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, đề xuất Cục trưởng viên Thuế phụ trách tổ chức triển khai rà soát các loại ấn chỉ không thể giá trị sử dụng report Tổng cục Thuế triển khai thanh diệt theo quy định.