clip hiếm về loại heo rừng bao gồm trọng lượng trung bình lên đến mức 600 pound (270kg) vị nhà khoa học Reyna-Hurtado quay được sinh sống miền Đông châu Phi.
Ls
Su
J0.jpg" alt="*">