Bài toán về tính chất tuổi là một trong trong số những bài toán tất cả văn thường chạm mặt ở tiểu học, đó là dạng toán tương đối quen thuộc đối với các em học sinh lớp 4, 5.

Bạn đang xem: Toán tính tuổi lớp 5


Trong đề bài của những bài toán dạng này, những yếu tố về tổng, hiệu hoặc tỉ số giữa số tuổi của hai fan thường được đằng sau nhiều bề ngoài khác nhau. Bởi hiệu số tuổi của nhì người luôn luôn không đổi khác ở mọi thời điểm nên từ bỏ hiệu số tuổi của hai bạn ở 1 thời điểm bất kỳ nào đó ta hoàn toàn có thể suy ra hiệu số tuổi của hai tín đồ đó ở một thời điểm khác. Ngược lại, tỉ số số tuổi của hai fan ở mỗi thời gian lại khác nhau vì vậy từ bỏ tỉ số số tuổi của hai fan ở 1 thời điểm nào đó ta quan yếu suy ra tỉ số số tuổi của hai fan đó ở một thời điểm không giống được. Mỗi năm, mỗi cá nhân thêm 1 tuổi vì thế nếu biết khoảng cách thời gian giữa hai thời khắc nào kia thì từ tổng số tuổi của hai tín đồ ở một thời điểm ta hoàn toàn có thể suy ra tổng số tuổi của hai fan đó ở thời điểm kia.


Có nhiều phương pháp để giải các bài toán dạng này, thông thường ta rất có thể áp dụng giải pháp giải của các bài toán điển hình như Tổng - hiệu, Tổng - tỉ , Hiệu - tỉ, dường như ta còn có thể áp dụng bí quyết giải bằng sơ thiết bị đoạn thẳng hoặc đối chiếu với đại lượng không đổi. Để giúp các em học viên nắm rõ hơn về cách giải của các bài toán dạng này, họ cùng tìm hiểu kĩ rộng qua những ví dụ cụ thể với các dạng bài bác cơ phiên bản sau đây:

Phương pháp giải bài toán tính tuổi lớp 5

1. Vấn đề giải bằng cách giải của bài toán Tổng - hiệu.

Ví dụ 1: Năm nay, anh 11 tuổi còn em 5 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tổng số tuổi của hai bằng hữu là 28 tuổi?

Phân tích: tự số tuổi của hai bạn bè hiện nay, ta có thể biết được hiệu số tuổi của hai bạn bè từ đó suy ra hiệu số tuổi của hai bằng hữu khi tôngr số tuổi của hai bạn bè là 28 tuổi.

Áp dụng biện pháp giải của câu hỏi Tổng - hiệu ta kiếm được số tuổi của mỗi người khi tổng cộng tuổi của hai bạn bè là 28 tuổi, tự đó kiếm được thời gian từ bỏ nay cho đến khi tổng số tuổi của hai bằng hữu là 28 tuổi.


Giải: Hiệu số tuổi của hai anh em hiện ni là: 11 - 5 = 6 (tuổi)

Do hiệu số tuổi của hai người luôn luôn không thay đổi nên hiệu số tuổi của hai bằng hữu khi toàn bô tuổỉ của hai bạn bè là 28 tuổi cũng vẫn như hiện thời và là 6 tuổi.

Tuổi của anh ấy khi toàn bô tuổi của hai đồng đội là 28 tuổi là: (28 + 6) : 2 = 17 (tuổi) thời gian từ nay đến khi tổng số tuổi của hai anh em là 28 tuổi là: 17 - 11 = 6 (năm)

Đáp số: 6 năm

Ví dụ 2: cách đây 3 năm thì tổng số tuổi của hai bạn bè là 11 tuổi. Tính số tuổi của anh ý và số tuổi của em hiện nay, biết rằng hiện nay anh hơn em 5 tuổi.

Phân tích: vì hiệu số tuổi của hai fan không đổi khác nên từ thời điểm cách đó 3 năm anh cũng rộng em 5 tuổi. Từ toàn bô tuổi của hai anh em cách đây 3 năm ta rất có thể tìm được tổng cộng tuổi của hai đồng đội hiện nay. Cho nên ta có thể áp dụng phương pháp giải của câu hỏi Tổng - hiệu để tìm kiếm được số tuổi của anh ấy và số tuổi của em cách đó 3 năm và tìm kiếm được số tuổi của anh ý và số tuổi của em hiện nay.

Giải: bởi hiệu số tuổi của hai bạn không đổi khác nên cách đó 3 năm anh cũng hơn em 5 tuổi.

Tuổi của anh cách đó 3 năm là: (11 + 5) : 2 = 8 (tuổi) Tuổi của anh bây giờ là: 8 + 3 = 11 (tuổi)

Tuổi của em hiện giờ là: 11 - 5 = 6 (tuổi)


Cách 2: tổng số tuổi của hai bằng hữu hiện nay là: 11 + 3 x 2 = 17 (tuổi) Tuổi của anh bây chừ là: (17 + 5) : 2 = 11 (tuổi)

Tuổi của em hiện thời là: 11 - 5 = 6 (tuổi) Đáp số: Anh: 11 tuổi , em : 6 tuổi.

2. Câu hỏi giải bằng phương pháp giải của vấn đề Tổng - tỉ.

Ví dụ 1: từ thời điểm cách đó 5 năm, tuổi người mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi bà mẹ và tuổi con hiện nay, hiểu được tổng số tuổi của chị em và con hiện giờ là 46 tuổi.

Phân tích: bài toán cho biết thêm tỉ số số tuổi của hai người mẹ con từ thời điểm cách đây 5 năm và tổng số tuổi của hai bà mẹ con hiện nay. Để kiếm được số tuổi của mỗi cá nhân ta cần phải biết thêm tổng thể tuổi của hai bà bầu con từ thời điểm cách đó 5 năm hoặc tỉ số số tuổi của hai chị em con hiện nay.

Ta thấy: từ tỉ số số tuổi của hai bà bầu con từ thời điểm cách đó 5 năm ko thể kiếm được tỉ số số tuổi của hai bà bầu con hiện nay. Từ tổng thể tuổi của bà mẹ và của con hiện nay ta có thể tìm được tổng số tuổi của mẹ và của con cách đó 5 năm. Tự đó áp dụng cách giải của việc Tổng - tỉ ta tìm được số tuổi của bà mẹ và số tuổi của con cách đó 5 năm và kiếm được số tuổi của chị em và số tuổi của nhỏ hiện nay.

Giải: toàn bô tuổi của hai người mẹ con từ thời điểm cách đó 5 năm là: 46 - 5 x 2 = 36 (tuổi) Tuổi của con cách đó 5 năm là: 36 : (5 + 1) = 6 (tuổi)

Tuổi của con hiện thời là: 6 + 5 = 11 (tuổi) Tuổi của mẹ hiện nay là: 46 - 11 = 35 (tuổi) Đáp số: Mẹ: 35 tuổi, con: 11 tuổi.

Ví dụ 2: từ thời điểm cách đây 6 năm, tổng thể tuổi của mẹ và bé là 36 tuổi. Tính tuổi của người mẹ và tuổi của nhỏ hiện nay, biết rằng 12 năm nữa thì tuổi bà mẹ sẽ gấp đôi tuổi con.

Phân tích: Từ tổng cộng tuổi của người mẹ và con cách đây 6 năm ta rất có thể tìm được tổng thể tuổi của người mẹ và con sau 12 năm nữa. Từ bỏ đó vận dụng cách giải của bài toán Tổng - tỉ ta rất có thể tìm được số tuổi của bà mẹ và số tuổi của con sau 12 năm nữa và tìm kiếm được số tuổi của bà bầu và số tuổi của con hiện nay.


Giải: tổng cộng tuổi của người mẹ và con sau 12 năm nữa là: 36 + ( 6 + 12 ) x 2 = 72 ( tuổi ) Tuổi của nhỏ sau 12 năm nữa là: 72: (1 + 2) = 24 (tuổi)

Tuổi của mẹ sau 12 năm nữa là: 72 - 24 = 48 (tuổi) Tuổi của mẹ hiện thời là: 48 - 12 = 36 (tuổi)

Tuổi của con hiện nay là: 24 - 12 = 12 (tuổi) Đáp số: Mẹ: 36 tuổi, con: 12 tuổi.

3. Câu hỏi giải bằng phương pháp giải của câu hỏi Hiệu - tỉ.

Ví dụ 1: chị em sinh con năm 26 tuổi. Tính tuổi mẹ và tuổi nhỏ hiện nay, hiểu được 15 năm nữa thì tuổi người mẹ sẽ gấp hai tuổi con.

Phân tích: chị em sinh bé năm 26 tuổi có nghĩa là mẹ hơn bé 26 tuổi. Cho nên sau 15 năm nữa mẹ vẫn hơn nhỏ 26 tuổi. Bài bác toán cho thấy tỉ số số tuổi của bà mẹ và nhỏ sau 15 năm nữa, từ đó vận dụng cách giải của việc Hiệu - tỉ ta kiếm được số tuổi của người mẹ và số tuổi của con sau 15 năm nữa và tìm được số tuổi của chị em và số tuổi của nhỏ hiện nay.

Giải: mẹ sinh nhỏ năm 26 tuổi vậy người mẹ hơn bé 26 tuổi. Bởi đó15 năm nữa chị em cũng hơn con 26 tuổi.

Tuổi của nhỏ sau 15 năm nữa là: 26 : (2 - 1) = 26 (tuổi) Tuổi của con bây giờ là: 26 - 15 = 11 (tuổi)

Tuổi của mẹ hiện thời là: 11 + 26 = 37 (tuổi) Đáp số: Mẹ: 37 tuổi, con: 11 tuổi.

Ví dụ 2: trong năm này mẹ 35 tuổi, nhỏ 10 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đây bao nhiêu năm thì tuổi của mẹ gấp 6 lần tuổi của con?

Phân tích: từ hiệu số tuổi của hai mẹ con hiện nay ta suy ra hiệu số tuổi của hai bà bầu con khi tuổi bà bầu gấp 6 lần tuổi con. Tự đó vận dụng cách giải của câu hỏi Hiệu - tỉ ta tìm được số tuổi của bà mẹ và số tuổi của nhỏ khi tuổi bà bầu gấp 6 lần tuổi con.

Giải: bà bầu hơn số lượng tuổi là: 35 - 10 = 25 (tuổi)

Tuổi của bé khi tuổi bà mẹ gấp 6 lần tuổi con là: 25 : (6 - 1) = 5 (tuổi)

Thời gian từ khi tuổi người mẹ gấp 6 lần tuổi con đến nay là: 10 - 5 = 5 (năm)

Đáp số: 5 năm

mẹ: 32 tuổi; con: 8 tuổi.

Tài liệu vẫn còn, mời chúng ta tải về để xem nội dung chi tiết.

Để giúp các em học sinh lớp 4, lớp 5 giải các bài toán tính tuổi, quý phụ huynh tất cả thể tìm hiểu thêm các dạng toán tính tuổi, các cách giải nhằm hướng dẫn những em có tác dụng toán nhanh hơn.

Chuyên đề tính tuổi khá đa dạng bài tập nên đòi hỏi học sinh cần tư duy với suy luận tổng hợp. Đối với những em họctoán lớp 4thì cần nắm vững được phương thức sơ thứ để vận dụng làm bài. Còn đối với các em họctoán lớp 5thì cần vận dụng đa dạng và phong phú phần sơ đồ, giám sát các vấn đề mức độ cực nhọc hơn về tính chất tuổi ba thời điểm, …Dưới đây khối hệ thống giáo dục trực tuyến đường q6.edu.vn đang hướng dẫn, phân tích chi tiết các dạng bài tập nhà đề những bài toán tính tuổi. Mời quý phụ huynh, thầy cô và các em học sinh cùng tìm hiểu thêm !

1-Những kiến thức cần lưu giữ ý

_Các bài xích toán về tính chất tuổi thuộc dạng toán có lời văn điển hình : tìm hai số khi biết tổng với tỉ số hoặc hiệu với tỉ số của nhị số đó.

_Đối với dạng toán này, fan ta thường dùng phương thức chia tỉ lệ để giải, vào đó, dùng sơ trang bị đoạn trực tiếp để biểu thị mối quan hệ nam nữ giữa những đại lượng tuổi vào từng giai đoạn (trước đây, hiện nay và sau này).

Xem thêm: Anh Khoa Than 18+ - Ảnh Khỏa Thân 100 Lồn Gái Đẹp Chảy Nước Không Che

_Hiệu số tuổi của hai tín đồ không biến đổi theo thời gian.

_Trong những bài toán về tính tuổi, ta thường gặp gỡ các đại lượng sau:

+ Tuổi của A với B;

+ tổng thể tuổi của A cùng B;

+ Hiệu số tuổi của A với B;

+ Tỉ số tuổi của A cùng B;

+ các thời điểm tính tuổi của A và B (trước đây, bây giờ và sau này).

Dạng 1: cho thấy thêm tổng cùng tỉ số tuổi của nhì người

Ví dụ 1:Cách trên đây 8 năm toàn bô tuổi của hai bà mẹ bằng 24 tuổi. Hiện giờ tuổi em bằng $frac35$ tuổi chị. Tìm tuổi của từng người bây chừ ?

Giải

Sau mỗi năm, mỗi cá nhân tăng lên 1 tuổi yêu cầu tổng số tuổi của nhì chị em hiện thời là :

24 + 8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta gồm sơ vật dụng sau:

*

Tuổi em bây giờ là:

40 : ( 3 + 5 ) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị hiện giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số:Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

Ví dụ 2:Hai thời gian trước tổng số tuổi của nhị cô cháu bởi 50 tuổi. Bây giờ 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tra cứu tuổi của mỗi người hiện thời ?

Giải

Sau từng năm, mọi cá nhân tăng lên 1 tuổi nên tổng số tuổi của nhì cô cháu hiện nay là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ thể hiện tuổi cô và tổi cháu hiện nay:

*

Tuổi cháu bây giờ là:

54 : ( 7 + 2 ) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô bây giờ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi.

Dạng 2: cho biết thêm hiệu với tỉ số tuổi của hai người

Loại 1. Cho biết thêm hiệu số tuổi của nhị người

Cách giải

_Dùng sơ đồ vật đoạn thẳng để màn trình diễn hiệu và tỉ số tuổi của hai tín đồ ở thời gian đã cho.

_Nhận xét: Hiệu số tuổi của hai tín đồ bằng hiệu số phần đều bằng nhau trên sơ đồ gia dụng đoạn thẳng.

_Tìm số tuổi ứng với một trong những phần bằng nhau trên sơ đồ.

_Tìm số tuổi của từng người.

Vi dụ:Năm ni anh 17 tuổi cùng em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đây mấy năm thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em?

Giải

Hiệu số tuổi của anh và em là:

17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai anh em không biến hóa theo thời gian nên theo đè bài xích ta bao gồm sơ đồ biểu lộ tuổi anh cùng tuổi em khi tuổi anh gấp 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em khi tuổi anh cấp 4 lần tuổi em là:

9 : ( 4 – 1 ) = 3 (tuổi)

Thời gian từ lúc tuổi anh cấp 4 lần tuổi em cho tới lúc này là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm.

Loại 2: yêu cầu giải một vấn đề phụ để tìm hiệu số tuổi của nhì người

Cách giải

_Trước hết, ta giải việc phụ để tìm hiệu số tuổi của nhì người.

_Sau kia giải như một số loại 1.

Ví dụ:Cách phía trên 8 năm tuổi người mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng cộng tuổi của hai người mẹ con dịp đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp gấp đôi tuổi bé ?

Giải

Ta có sơ đồ biểu thị tuổi bà mẹ và tuổi con từ thời điểm cách đó 8 năm:

*

Tuổi con cách đây 8 năm là:

32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn số lượng tuổi là:

4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bà bầu con không chuyển đổi theo thời hạn nên ta tất cả sơ đồ biểu hiện tuổi chị em và tuổi nhỏ khi tuổi mẹ gấp gấp đôi tuổi con:

*

Tuổi con khi tuổi chị em gấp gấp đôi tuổi bé là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ nay cho tới khi tuổi mẹ gấp gấp đôi tuổi bé là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số:12 năm.

Loại 3. Cho biết thêm tỉ số tuổi của hai người ở hai thời khắc khác nhau

Cách giải

Ta vẽ nhì sơ thứ đoạn thẳng thể hiện mối quan hệ về tuổi của hai fan ở từng thời điểm, rồi dựa vào đó phân tích để tìm ra lời giải.

Ví dụ:Chị năm nay 27 tuổi. Trước đây, khi tuổi chị bởi tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Tìm kiếm tuổi em hiện nay.

Giải

Vì hiệu số tuổi của hai chị em không biến đổi theo thời hạn nên ta tất cả sơ vật dụng sau:

*

Tuổi em hiện thời là:

27 : 3 x 2 = 18 (tuổi)

Đáp số :18 tuổi.

Dạng 3: cho thấy thêm tổng với hiệu số tuổi của nhị người.

Ví dụ:Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng hai lần tuổi cô hơn tổng số tuổi của hai cô con cháu là 18 và hiệu số tuổi của nhì cô con cháu hơn tuổi chúa là 6 tuổi.

Giải.Ta gồm sơ đồ gia dụng sau:

*

Nhìn sơ đồ, ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi.

Ta bao gồm sơ đồ sau:

*

Tuổi con cháu là:

18 – 6 = 12 ( tuổi )

Tuổi cô là:

12 + 18 = 30 ( tuổi )

Đáp số: Cô 30 tuổi và con cháu 12 tuổi

Dạng 4: những bài tính tuổi với những số thập phân (toán lớp 5)

Cách giải

Trước hết, cần dẫn dắt để đưa bài toán về tính chất tuổi với các số trường đoản cú nhiên, sau đó ta áp dụng các cách thức đã trình bày ở trên nhằm giải.

Ví dụ:Tuổi ông năm nay gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu hiện nay.

Giải.Coi tuổi cháu hiện giờ là 1 phần thì tuổi ông hiện thời là 4,2 phần.

Năm ni ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 ( lần tuổi cháu bây giờ )

Gọi tuổi cháu 10 năm trước là một phần thì tuổi ông là 10,6 phần.

10 năm trước ông hơn cháu là:

10,6 – 1 = 9,6 ( lần tuổi cháu lúc đó )

Vì hiệu số tuổi của hai người không biến đổi theo thời hạn nên 3,2 lần tuổi cháu bây chừ bằng 9,6 lần tuổi cháu trước đây 10 năm.

Vậu tuổi cháu bây chừ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 ( lần tuổi cháu 10 năm trước )

Ta gồm sơ thiết bị sau:

*

Tuổi cháu hiện thời là:

10 : ( 3 – 1 ) x 3 = 15 ( tuổi )

Tuổi ông bây giờ là:

15 x 4,2 = 63 ( tuổi )

Đáp số: Ông 63 tuổi và con cháu 15 tuổi.

Dạng 5: một số bài toán khác

Ví dụ 1:Sau một thời gian đi công tác, Hoàng về thăm gia đình. Khi trở về đến nhà, em Hoàng dấn xét: “Trước lúc đi công tác, tuổi anh Hoàng bằng $frac14$ tổng thể tuổi của không ít người còn sót lại trong mái ấm gia đình và bây giờ tuổi anh Hoàng vẫn bằng $frac14$tổng số tuổi của những người sót lại trong mái ấm gia đình !” Hỏi gia đình Hoàng bao gồm mấy người?

Giải

Ta tất cả sơ đồ gia dụng sau:

*

Số fan trong gia đình không nhắc Hoàng là:

4 : 1 = 4 (người)

Số fan trong mái ấm gia đình Hoàng là:

4 + 1 = 5 (người)

Đáp số:5 người.

Ví dụ 2:Tuổi trung bình của 11 ước thủ trong một nhóm bóng đá đang tranh tài trên sảnh là 22 tuổi. Nếu như không tính đội trưởng thì tuổi vừa phải của 10 ước thủ sót lại là 21,5 tuổi. Hỏi team trưởng hơn tuổi vừa đủ của toàn nhóm là bao nhiêu ?

Giải

Tổng số tuổi của tất cả đội là:

22 x 11 = 242 (tuổi)

Tổng số tuổi của cả đội không nói đội trưởng là:

21,5 x 10 = 215 (tuổi)

Tuổi của đội trưởng là:

242 – 215 = 27 (tuổi)

Tuổi nhóm trưởng rộng tuổi trung bình của tất cả đội là:

27 – 22 = 5 (tuổi)

Đáp số:5 tuổi.

Chúc những con học giỏi !

Phụ huynh xem thêm khóatoán lớp 4cho con tại link:https://q6.edu.vn/mon-toan-dc3069.html

Phụ huynh xem thêm khóatoán lớp 5cho bé tại link:https://q6.edu.vn/mon-toan-dc2005.html